Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trollsländans planering, fantasi och skapande

Skapad 2019-09-10 08:55 i Siers förskola Varberg
Förskola
Planering för att utveckla barns förmåga till fantasi och skapande i samband med julen.

Innehåll

1. Vilket lärandemål ska vi arbeta med?

a. Hänvisa till Lpfö-18

Se nedan

b. Varför har vi valt detta mål? 
Vi vill ta vara på barnens intresse för skapande och utmana deras fantasi, i samband med julen.

2. Vilka kännetecken?
a. Utbildningen har lyckats med undervisningsuppdraget när barnen: 

När vi ser att barnen vågar skapa fritt utefter sin egen fantasi. När barnen ger utlopp för sin fantasi i olika rollekar, och under samling.

 

3. Planerad tidsperiod: 

December 2019

4. Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

 - Introduktion: Nissedörr och brevlåda

 - Lärmiljö: Nissedörr och brevlåda. Rollekar med material från Sagoskogen, material till skapande

 - Planerad undervisning: I våra små grupper på förmiddagarna. Pedagogerna visar och guidar barnen, så att de lär sig hur materialet kan användas.

 - Spontan undervisning:

Under resten av dagen. Det finns tillgängligt material, till skapande och rollekar. 

Tänk också på nedanstående områden när du planerar:

 

- Normer och värden

Vi utmanar till samspel i rollekar, turtagning och att alla få vara med.


- Inflytande och delaktighet. Demokratiuppdraget

 

- Jämställdhet

Vi utmanar och diskuterar kring jämställdhet, utifrån Sagan om den underbara familjen Kanin.

 

- Det kompensatoriska uppdraget

- Digital kompetens

 

- Flerspråkighet

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: