Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga i trä

Skapad 2019-09-10 09:02 i Campus Futura VUX Tanum
Vuxenutbildning
Bygga i trä

Innehåll

Bygga i trä

 

Arbetsuppgifter / att kunna efter avslutad kurs

 

 

 

·       Informationssökning för arbetsuppgiften med hjälp av internet och på andra sätt.

·       Enklare planeringar och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.

·       Vanligt förekommande stomkonstruktioner. Enklare bjälklag, regelverk och takkonstruktioner för mindre byggnader, till exempel friggebodar och förråd.

·       Ut- och invändig beklädnad av golv, väggar och tak på mindre byggnader, till exempel friggebodar och förråd.

·       Montering av fönster och dörrar på mindre byggnader, till exempel friggebodar och förråd.

·       Olika material och deras egenskaper.

·       Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel.

·       Lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Ergonomiskt arbetssätt.

·       Olika typer av risker förknippade med arbetsuppgifterna samt metoder för att göra riskbedömningar.

·       Enklare problemlösning i samband med arbetsuppgifterna.

·       Metoder för att utvärdera sitt arbete.

·       Hållbart byggande. Hantering av material, till exempel förvaring, minimering av spill samt sortering av byggavfall och restprodukter. Resursanvändande kopplat till arbetsuppgiften.

·       Studiebesök på och information om byggarbetsplatser.

 

·       Facktermer i relation till arbetsuppgiften.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: