Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Husbyggnad 3 ombyggnad

Skapad 2019-09-10 09:03 i Campus Futura VUX Tanum
Vuxenutbildning
Husbyggnad 3 ombyggnad

Innehåll

Husbyggnad 3 ombyggnad

 

Arbetsuppgifter / att kunna efter avslutad kurs

 

 

 

·       Informationssökning för arbetsuppgiften med hjälp av internet och på andra sätt.

·       Planeringar och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.

·       Vanliga metoder för ombyggnadsarbeten beroende av material, till exempel trä och betong.

·       Åtgärder vid ombyggnadsarbeten, till exempel avspärrning, dammbindning, avväxling, provisoriska bärverk och håltagning.

·       Metoder för rivning och återuppbyggnad.

·       Olika typer av material och deras egenskaper.

·       Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel.

·       Tidsepokers påverkan av arkitektur i samhället. Åtgärder för att kunna kombinera estetiska värden med förändrad funktion i samband med ombyggnation, till exempel restaurering av byggnadsarv eller miljonprogrammets byggnader.

·       Lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Ergonomiskt arbetssätt.

·       Tillträdes- och utrymningsvägar för säkerhet på arbetsplatsen.

·       Olika typer av risker förknippade med arbetsuppgifterna samt metoder för att göra riskbedömningar.

·       Äldre byggmaterial och hälsorisker, till exempel asbest, pcb och mögel.

·       Problemlösning i samband med arbetsuppgifterna.

·       Metoder för att utvärdera sitt arbete.

·       Hållbart byggande. Hantering av material, till exempel förvaring, minimering av spill samt sortering av byggavfall och restprodukter. Resursanvändande kopplat till arbetsuppgiften.

·       Samverkan mellan olika yrkeskategorier samt med kund eller beställare under ombyggnadsprocessen.

 

·       Facktermer i relation till arbetsuppgiften.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: