Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Husbyggnadsprocessen

Skapad 2019-09-10 09:04 i Campus Futura VUX Tanum
Vuxenutbildning
Husbyggnadsprocessen

Innehåll

Husbyggnadsprocessen

 

Arbetsuppgifter / att kunna efter avslutad kurs

 

 

 

·       Informationssökning med hjälp av internet och på andra sätt.

·       Metoder för att planera arbetet och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.

·       Arbetsprocesser från planering till färdigt resultat.

·       Olika typer av husbyggnadsmaterial och deras egenskaper. 

·       Olika typer av verktyg och maskiner för olika ändamål.

·       Branschens krav och villkor i förhållande till kunder, medarbetare och andra yrkeskategorier.

·       Behörighet och säkerhet i arbetet, till exempel mobila arbetsplattformar, ställningsbyggnad och säkra lyft.

·       Bedömning av risker för att förebygga olycksfall, brand eller skada inför ett arbetsmoment.

·       Naturolyckor, till exempel översvämningar, ras och skred samt krav på byggkonstruktioner. Hur framtida klimatförändringar kan påverka kraven på byggkonstruktioner samt säkerheten i befintlig byggnation.

·       Förebyggande av olycksfall på arbetsplatsen genom att utföra egenkontroll samt använda säkerhetsföreskrifter och personlig skyddsutrustning. Ergonomiska hjälpmedel.

·       Tolkning av ritningar, arbetsbeskrivningar och utförandekrav samt muntliga och skriftliga instruktioner.

·       Metoder för dokumentation och kvalitetssäkring av arbetet.

·       Branschens roll för hållbar utveckling, till exempel hantering av material, minimering av spill samt sortering av byggavfall. Ekonomi och resursutnyttjande.

·       Olika yrkesroller och arbetsförhållanden på arbetsplatsen. Yrkesidentitet och yrkeskultur.

·       Faktorer som påverkar kommunikation och samarbete på arbetsplatsen.

·       Arbete hos kund, till exempel kundbemötande, hänsynstagande och ansvarstagande.

 

·       Entreprenörskap och företagande inom yrkesområdet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: