Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räknesätt och räknemetoder kap 2

Skapad 2019-09-10 09:55 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Kap 2 i matteboken Formula 7.
Grundskola 7 Matematik
I det här området kommer du att lära dig mer om räkning med de fyra räknesätten (addition, subtraktion, multiplikation och division). Du får också lära dig om avrundningar och om överslagsräkning - vilket är bra att kunna i många vardagssituationer

Innehåll

Mål, samt vilka förmågor vi arbetar med

Öva upp din färdighet att räkna med de fyra räknesätten både då det gäller heltal och med tal i decimalform.

Mål: när vi arbetat med detta kapitel ska du kunna

 • se samband mellan de fyra räknesätten
 • göra beräkningar med räknesätten
 • avrunda tal och göra överslag
 • använda ett matematiskt språk

Undervisningen

Lärarledda genomgångar, diskussioner i helklass och i grupper, praktiska problem att lösa två och två och eget arbete i lärobok.

Bedömningen sker löpande, samt vid ett avslutande prov.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: