Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Music Lyrics Analysis

Skapad 2019-09-10 10:15 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Engelska
In a song, the author's words and music are transformed into images in the mind of the listener. The world is full of great music. In this task you are going to analyze one of your favorite songs. Start to go through the songs you like and find one that you would like to analyze in depth.

Innehåll

In this assignment you will write an audio analysis of the music lyrics you have choosen and also compare with the song Stan by Eminem aka Marshall Matthers. 

 

Please hand in your analysis in PDF format here in POB. 

Uppgifter

 • Music lyrics analysis

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur; författarskap och litterära epoker.
  Eng  -
 • Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande, även via film och andra medier.
  Eng  -
 • Samtida och äldre skönlitteratur, dikter, dramatik och sånger.
  Eng  -
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel formella brev, populärvetenskapliga texter och recensioner.
  Eng  -
 • Hur struktur och sammanhang byggs upp samt hur attityder, perspektiv och stilnivå kommer till uttryck i talat och skrivet språk i olika genrer.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.
  Eng  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Eng  A
 • Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Eng  C
 • Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Eng  E
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  A
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  C
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  E
 • I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och kan föra den framåt på ett konstruktivt sätt.
  Eng  A
 • I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Eng  C
 • I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Eng  E

Matriser

Eng
Rubric Music Lyrics Analysis

Variation
Vocabulary suiting to the assigment Formal langauge
no diversity
quite diverse
diverse
diverse
Clearity
The reader understands the interpretation of the writer, logic and ample
unclear & unsatisfactory
clear & quite convincing
& convincing
Clear
Structure
Headline Paragraphs Outline of thought Logical organizers Linking words
 • Eng  E
 • Eng  C
 • Eng  A
Unstructured
Quite structured
Structured
Structured
Flow
Idiomatic use, variation, Correctness General fluency Grammar
unsatisfactory
Flow
Flow
Flow
Purpose, reciver and situation
Follow the assigment instructions
Unsatisfactory
Some adaptation
Adaptation
Adaptation
Progression
Make adjustments First draft Second draft Final draft
No adjustments
Simple adjustments
Well grounded adjustments
Well grounded and different adjustments
Understanding
How well you analysis and compare music lyrics
 • Eng  E
 • Eng  C
 • Eng  A
Unsatisfactory
central content Clear details Fast tempo Discuss and describe
central content Important details Fast tempo Discuss and describe in depth
central content Details Fast tempo Discuss and describe in depth and with different points' of view
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: