Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 7D vecka 34-45

Skapad 2019-09-10 10:57 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Under vecka 35-45 kommer vi att tillsammans läsa och bearbeta texter kring tema kärlek. Vi kommer att skriva dikter i form av 5-radingar, reflektera i kortare och längre texter, skriva noveller och tidningsartiklar, läsa boken "En oväntad vänskap" och mycket mer.

Innehåll

 

 

34

Personligt brev Boka datorvagnarna

(mall Cecilia)

7D även  Brevet till mig själv

Introduktion till svenskan Skolplattformen)

Dela ut mappar, skrivbok, läxbok (läxdag)

 

35

 

Personligt brev –göra klart

Biblitektet –Låna  Bänkbok etc

Introduktion tema Kärlek (muntliga Bedömningsmaterial tankekarta mm)

1)Tankekarta enskilt

2) 5 rading till din kärlek något eller någon du gillar (musik, idol, maträtt, …)

Skriv en kladd i skrivboken. Läs för klasskamrat. Ge respons. Renskriv på dator. Lägg till en bild. Lämna in.

Färdig? Tyst läsning i bänkboken. Läsläxa?

1 Substantiv, 2 adjektiv, 3 verb 4 känsla 1 synonym

Läsförståelse

 

36

 

 Läsförståelse cirka 3 lektioner

Lektion 1+2 högläsning text 1

lektion  2 +3 uppgifter 2 och 2. Genomgång av rätta svaren

 

37

 

Lektion 1
H
ögläsning av En oväntad vänskap Kapitel 1
Fylla i läslogg. Skriva reflektioner enligt Trappan

Lektion 2
Högläsning En oväntad vänskap Kapitel 2
Fylla i läslogg. Skriva reflektion enligt Trappan.

Lektion 3
Muntligt
 
diskussionsuppgifter från bedömningsmaterial
Välj ett av påståendena motivera ditt val. Reflektera enligt Trappan.

Efterföljande Heta Stolen med alla påståenden

 

38

 

Utvecklingssamtal lektionerna slutar senast 13.00
Lektion 1
Läsförståelsetest del 2. TA MED BÄNKBOK!
L
ektion 2
Läsförståelsetest del 3. TA MED BÄNKBOK!

Lektion 3
Vi fortsätter läsa och bearbeta En oväntad vänskap

 

39

 

 Vi fortsätter att läsa och bearbeta En Oväntad vänskap

 

40

 

Vi fortsätter att läsa och bearbeta En oväntad vänskap
Läsläxor kommer att delas ut.

 

41

 

Vi fortsätter att läsa och bearbeta En oväntad vänskap
Läsläxor kommer att delas ut.

 

42

 

Vi fortsätter att läsa och bearbeta En oväntad vänskap
Läsläxor kommer att delas ut.

 

43

Karläggaren…

 

44

                                          HÖSTLOV

 

45

Start novelltema
Vi tränar på novellgenren och börjar att skriv a egna noveller utifrån årets novelltema.
                                    

 

 

Uppgifter

  • Exempel läslogg

  • Trappan

  • läslogg "En oväntad vänskap"

Matriser

Resonera om budskap

Budskap i boken

  • Sv  E 9   Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  • Sv  C 9   Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  • Sv  A 9   Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
E
C
A
Tolka budskap
Kan se enklare synliga budskap som finns i texten. . Har en enkel textkoppling kopplad till läsningen av boken eller budskapet
Kan se dolda budskap som måste läsas mellan raderna och ger utvecklade motiveringar [exempel, förklaring, olika perspektiv] Har en utvecklad textkoppling som är kopplad till något tydligt i boken och motiveringen har flera exempel
Kan se dolda budskap som måste läsas mellan raderna och ger välutvecklade motiveringar [exempel, förklaring, olika perspektiv] Har en välutvecklad textkoppling som är kopplad till boken och kopplingen är tydlig och träffande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: