Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vacaciones 2019

Skapad 2019-09-10 10:58 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Detta arbetsområde handlar om semester och resor. Vi läser om vad olika personer har gjort på sin semester och du lär dig att muntligt och skriftligt berätta om en resa som du har gjort, i fantasin eller på riktigt.

Innehåll

Detta ska du kunna

Du ska kunna använda PERFEKT som tempus och berätta om en resa: var du har varit, hur du har rest, med vem/vilka, vad ni har gjort, var du/ni har bott, vad du/ni har sett och gjort m.m.

Du ska kunna beskriva platsen, boendet m.m. 

Du ska kunna säga något om hur du har haft det, vad du har tyckt varit roligt, tråkigt, intressant. 

Du ska kunna säga något om hur vädret har varit.

Du ska också kunna visa att du kan använda de tempus vi tränade på i åk 8 (presens, futurum) samt kunna berätta vad du måste göra. 

 

Arbetsgång

Vi arbetar med texterna i kap 1 i Vale 9 och övningshäfte med blandade övningar. 

Vi lär oss nya ord inom området. 

Vi tränar på dialogövningar. 

Vi förbereder frågor och svar som handlar om vad man gjort på en resa.

Vi tränar muntligt genom att intervjua varandra.

Vi tränar på att använda bindeord.

Vi läser exempeltexter.

Genomgång och övning av perfekt, futurum och att uttrycka vad man måste göra. 

 

Bedömning

Din förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt. 

Muntlig interaktion 

- hur begripligt och korrekt du uttrycker dig

- hur varierat ordförråd du använder

 

Skriftlig

- hur begripligt och korrekt du uttrycker dig

- hur varierat och utvecklat du uttrycker dig 

- hur väl du kan använda perfekt som tempus

- hur varierat ordförråd du använder

- hur väl du kan binda samman meningar

 

Redovisning

Den skriftliga redovisningen blir onsdag v.40 (2/10).

Den muntliga redovisningen blir under v.41 och 42. 

Uppgifter

 • En resa - muntlig uppgift

 • En resa - skriftlig uppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: