👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkvägen C- Familj

Skapad 2019-09-10 11:08 i Mjölby Vuxenutbildning Mjölby
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
Vi kommer att arbeta med tema - Familj Vi utgår från en berättelse "Duktig storasyster eller rolig lillebror."

Innehåll

Vad?

Vi kommer att jobba med tema Familj. 

Varför?

För att du ska bli säkrare på prata, skriva, höra och läsa på svenska utifrån temat.

Hur?

Läsa: Vi kommer att arbeta med kapitlet  " Duktig storasyster" i Språkvägen (s. 60-71).

 Vi läser en faktatext som heter " Duktig storasyster eller rolig lillebror". Vi kommer också läsa och träna på att förstå olika tabeller (stapeldiagram, cirkeldiagram osv..)

Prata: Kapitlets ordförråd kommer bli grund till många talövningar. 

 Vi ska träna på prata om våra familjer.

Höra: Hörövningar som rör temat och andra hörövningar utöver temat.

Skriva: Vi tränar på skriva om våra familjer.

Vi tränar på göra tabeller och förstå tabeller.

Vi fortsätter att träna på grammatiken - verb, bisatser, adjektiv kongruensböjning, substantiv i plutar

Hur? 

Bedömning: Kapitlet avslutas med ett kapiteltest.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven förstår tydligt, enkelt tal i vanliga situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Eleven förstår återberättade händelser, beskrivningar, samtal, information och korta nyheter som rör bekanta ämnen. Eleven förstår enkla och tydliga muntliga meddelanden och instruktioner.
  SFI  E
 • Eleven läser och förstår enkla texter i vanliga situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Eleven läser och förstår korta berättande och beskrivande texter om bekanta ämnen, enkla informerande texter, tabeller och diagram samt för enkla resonemang om informationen. Eleven läser och förstår korta, tydliga instruktioner och föreskrifter.
  SFI  E
 • Eleven kommunicerar med ett enkelt språk och med viss anpassning till syfte och samtalspartner i vanliga situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Eleven deltar i enkla samtal och diskussioner om bekanta ämnen. I samtalen framför och efterfrågar eleven åsikter, tankar och infor­mation på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  SFI  E
 • Eleven kommunicerar med ett enkelt språk och med viss anpassning till syfte och mottagare i vanliga situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Eleven beskriver och berättar i enkel form om personliga erfarenheter och åsikter om bekanta ämnen samt ger enkla råd och instruktioner. Eleven uttrycker sig begripligt och till viss del sammanhängande samt visar prov på viss språklig variation.
  SFI  E
 • Eleven skriver enkla texter, med viss anpassning till syfte och mottagare, för att kommunicera i vanliga situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Eleven skriver sammanhängande och begripliga berättande och beskrivande texter om erfarenheter, intryck och åsikter samt informerande texter om bekanta ämnen. Eleven skapar i huvudsak fungerande struktur i sina texter och visar prov på viss variation i ordförråd och meningsbyggnad.
  SFI  E