Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Welcome to a new school year!

Skapad 2019-09-10 11:11 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Welcome to a new school year! Below you can read about my plans for the next two terms, keep in mind that this is only a rough outline and that lesson plans are adapted according to individual needs within the group.

Innehåll

·       This year’s theme: English Speaking Countries: Helping the pupils to learn more about the various English speaking countries and their cultures/traditions.

·       Reading: Stories Of Magic and Mischief – Enid Blyton: A selection of 30 magical and mischievous short stories by Britain’s most beloved children’s author

·       The Encyclopedia of Very Important THINGS: Learning takes on a storybook feel in My Encyclopedia of Very Important Things through its "Once upon a time" stories and graphic novel elements. Covering a world of discovery, it explores animals, people, planets, and, very importantly, you!

·       Writing Practice: letters, alphabetical order, writing simple words and sentences

·       What If? The best hypothetical questions cause one to think for a moment and consider the best answer. What if questions are incredibly versatile, they give your conversational companion a specific subject to marinate on!

·       Photo Of The Week: Intriguing images, all stripped of their captions or context, to practice visual thinking and close reading skills by holding a “What’s Going On in This Picture?” discussion.

·       Games and activities that help make learning words, word parts, definitions, synonyms, antonyms, and idioms fun.

·       Class Dojo: Class Dojo helps reinforces positive behavior in individual students and the class as a whole.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: