Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BILBIL 01b

Skapad 2019-09-10 11:16 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Gymnasieskola Bild
I kursen bildbil 01b prövar vi olika tekniker och konstformer, från teckning och bildberättande till måleri samt 3D arbete. I kursen ingår även en viss del konsthistoria och bildanalys. Vi pratar om bilder och ser hur de är konstruerade och vad de förmedlar. En hel del ord och begrepp som har med ämnets karaktär att göra kommer du att lära dig. Bilder har olika funktion, innehåll och uttryck och därmed olika användningsområden. Skillnader mellan olika genrer ska vi också reda ut. Annat kursen kommer att innehålla är etiska förhållningssätt, arbetsmiljö samt lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt.

Innehåll

 

Planering 

 

V 36-37 3 lektioner           Introduktion - tag, tuschpennor. skapa en site

v 38 2 lektioner                 Perspektiv och bildstorlekar. Fotografi dokumentation i googledok.

v 39-41 6 lektioner          Olika teckningsmaterial - fritt skapande av egen bild i blyerts, kol och tusch. Förlaga kan vara de egna  fotografierna

v 42-43 4 lektioner          Skulptera ur gips, väsen, troll och skrymt          

v 45 2 lektioner                Färglära 

v 46- 48 6 lektioner         Måleri med akryl, akvarell - om färgen och materialet. Väsen, troll och skrymt i sin miljö.

v 49-51 5 lektioner          Färdigställ arbeten, hängning

 

 [CNL1]

 

Matriser

Bil
Bilbil 01b

Ännu ej ett E
E
C
A
Bildtolkningar, begrepp, reflektioner
  • Bil  E
Eleven gör svaga bildtolkningar, redogör svagt för bildens byggstenar och har svårigheter att diskuterar bildbetydelser i samband med det egna arbetet. Begreppen för att samtala om bilder är ännu ej etablerade. Bedömningar av egna och andras bilder samt enkla reflektioner över sammanhanget och bildens funktion behöver tränas mer.
Eleven gör enkla bildtolkningar, redogör översiktligt för bildens byggstenar och diskuterar översiktligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven enkla bedömningar av egna och andras bilder samt enkla reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
Eleven gör välgrundade bildtolkningar, redogör utförligt för bildens byggstenar och diskuterar utförligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven välgrundade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
Eleven gör välgrundade och nyanserade bildtolkningar, redogör utförligt och nyanserat för bildens byggstenar och diskuterar utförligt och nyanserat bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade nyanserade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
Metoder, dokumentation
  • Bil  E
I sitt bildskapande har eleven svårt att använda olika metoder. Att bearbetar och lösa bildkonstruktions problem behöver tränas mer, likaså att experimentera och använda inspirationskällor. Eleven har inte gjort någon dokumentation av sin egen arbetsprocess.
I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven enkla bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en enkel dokumentation av sin egen arbetsprocess.
I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspitationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.
I sitt bildskapande använder eleven med säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med säkerhet, tar risker och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.
Material/teknik
  • Bil  E
Eleven hanterar ännu ej material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Eleven hanterar med gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Eleven hanterar flexibelt och med mycket gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Visa arbeten och redovisa intentioner
  • Bil  E
Eleven presenterar och visar ej sitt arbete för andra samt redovisar ej sina intentioner med bilden.
Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar översiktligt sina intentioner med bilden.
Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt sina intentioner med bilden.
Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt och nyanserat sina intentioner med bilden.
Skillnader mellan genrer
  • Bil  E
Eleven identifierar ännu inte skillnader mellan bilder ur olika genrer och har svårt att översiktligt beskriva vad som kännetecknar de olika genrerna.
Eleven identifierar skillnader mellan bilder ur olika genrer och beskriver översiktligt vad som kännetecknar de olika genrerna.
Eleven identifierar skillnader mellan bilder ur olika genrer och beskriver utförligt vad som kännetecknar de olika genrerna.
Eleven identifierar skillnader mellan bilder ur olika genrer och beskriver utförligt och nyanserat vad som kännetecknar de olika genrerna.
Etik&lagar
Eleven har svårt att redogöra för etiska förhållningssätt, lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.
Eleven redogör översiktligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.
Eleven redogör utförligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.
Eleven redogör utförligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: