Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Fast eller flytande

Skapad 2019-09-10 13:38 i Aspenskolan Tierp
I arbetsområdet ”Fast eller flytande” kommer du att få lära dig olika metoder att undersöka såväl fasta ämnen som vätskor, utveckla din förmåga att utföra enkla experiment samt jämföra dina förutsägelser med resultaten.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska
Vad är fast och vad är flytande?

Under några veckor ska vi arbeta med temat Fast eller flytande. Du kommer att få träna på att utföra enkla undersökningar, ställa hypoteser, få fram ett resultat och dokumentera det.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla förmågan att…

 • Kunna samarbeta.
 • Kunna följa muntliga/skriftliga instruktioner.
 • Kunna delta i samtal och diskussioner som rör uppdragen.
 • Kunna använda och lära dig nya begrepp.
 • Kunna jämföra fasta ämnen med vätskor.
 • Kunna beskriva fasta ämnen och vätskors egenskaper.
 • Kunna göra förutsägelser.
 • Utföra enkla experiment.
 • Jämföra dina förutsägelser med resultaten.

 

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Du kommer att få studera och undersöka både fasta ämnen och vätskor. Då ska du få träna på att jämföra och beskriva dem.
 • Du kommer även att få träna på att ställa hypoteser (göra förutsägelser) och jämföra med resultatet.

Hur?

 • Vi kommer att utgå från flera uppdrag (undersökningar och experiment).
 • Varje uppdrag börjar med en genomgång. Din grupp får sedan göra en förutsägelse. Därefter genomför du ditt uppdrag och jämför resultaten med din förutsägelse. Vi avslutar uppdraget genom att du får redovisa resultaten och sammanfatta vad du har lärt dig muntligt och skriftligt/bildligt. 
 • Du kommer att få göra uppdragen tillsammans med dina kamrater och får då samtidigt träna din samarbetsförmåga.
 • Du dokumenterar och svarar på frågor i din bok "Fast eller flytande". Ibland genom att vi skriver tillsammans, ibland genom ett foto och ibland genom att du ritar och skriver.

Detta kommer att bedömas.

Din förmåga att:

 • Kunna jämföra fasta ämnen med vätskor.
 • Kunna beskriva fasta ämnen och vätskors egenskaper.
 • Kunna ställa hypoteser (göra förutsägelser).
 • Utföra enkla experiment.
 • Jämföra dina hypoteser med resultaten.

Du kan visa detta genom:

 

 • Att du kan utföra enkla experiment.
 • Att du aktivt deltar i samtal och diskussioner.

Din dokumentationsbok kommer också att ligga till grund för bedömning.  

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: