Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska författare och sagor

Skapad 2019-09-10 13:39 i Vifolkaskolan F-6 Mjölby
Grundskola 4 – 6 Svenska
Under de närmaste veckorna kommer du att få möta och bekanta dig med våra nordiska grannspråk och de nationella minoritetsspråken. Vi kommer att se några korta filmer om de nordiska språken och diskutera likheter och skillnader. Vi kommer även att lyssna på och läsa utdrag ur sagor och texter som skrivits av nordiska författare. Vi kommer även läsa sagor som nordiska författare har skrivit. Vi ska även forska om en författare, skriva en faktatext och läsa en bok för yngre barn som författaren har skrivit.

Innehåll

Svenska: Nordiska författare och sagor åk 5

Svenska: Nordiska författare och sagor åk 5 ht 2019

Mål för elev

Du ska kunna läsa t ex sagor/barnböcker av nordiska författare- danska, norska, finska eller isländska. Du ska kunna hitta information om olika författare och skriva en faktatext om någon av dem. Du ska även kunna de olika minoritetsspråken. Du kommer även att lära dig skillnad på vad om är ett minoritetsspråk/ dialekt/ språk. 

 

Genomförande

 • Du kommer att få höra och läsa texter av olika nordiska författare. Vi kommer att titta på filmer om de olika nordiska språken och diskutera likheter och skillnader mm.
 • Du ska söka fakta om och skriva en faktatext om en norsk, dansk, isländsk eller finländsk författare.
 • Du ska läsa en saga som är skriven av författaren och sedan läsa upp denna för yngre barn. 
 • Du kommer få se "filmer" som handlar om minoritetsspråken i Sverige och arbeta med dem. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: