👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Knattegruppens planering

Skapad 2019-09-10 13:42 i Kattfoten Fristående förskolor
Förskola
Vi startar upp vår lilla grupp med Babblarna. Vi tränar på språket, färger, sjunger och leker tillsammans.

Innehåll

 

 Knattegruppen Ht.19

 

Mål för Knattegruppen

I Knattegruppen ingår 4 barn födda -17 och 1 förskollärare

 

Att få känna tillhörighet i en liten grupp

 

Att lära känna sina jämnåriga kompisar, ha roligt ihop och skapa en vi-känsla

 

Att bli så trygg så man i gruppen vågar testa på att delta i lekar, sånger, aktiviteter.

 

Att utveckla sitt språk, språkljud, ordförståelse och språkförråd.

 

Att utveckla sin skapande förmåga med hjälp av färger och olika byggmaterial .

 

 

 

Plan för att uppnå målen

 

Vi sjunger namnvisan och uppmärksammar vilka som är där och vilka som är frånvarande.

 

Vi gör en ramsa som vi bara kör ihop i knattegruppen: ”Vi är knattarna som har på oss hattarna, knattarna, knattarna, knattarna!

 

Vi arbetar med Babblarna

 

Vi sjunger olika sånger och gör ramsor läser sagor efter barnens ålder.

 

Vi skapar tillsammans med färger, olika byggmaterial.

Utifrån vad barnen visar intresse för kommer arbetet att gå vidare under terminen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18