Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GPP Enkla maskiner

Skapad 2019-09-10 13:45 i Teknikförskolan Halmstad
Förskola
GPP Enkla maskiner

Innehåll

GPP-vardaglig situation 

Aktivitet                       GPP  Enkla maskiner                             2019-09-10 

Syfte 

 • Vi vill att barnen ska få en större inblick på de enkla maskinernas funktioner. 

 

Läroplansmål i fokus 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

 • Förmågan att upptäcka och utforska teknik i vardagen 

 • Förmågan att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 

 • ett nyanserat talspråk, ordförråd samt sin förmåga att leka med ord, berätta, utrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften. 

 • Utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. 

Tolkning och konkretisering av Läroplansmål som är i fokus 

 • Barnen ska öka sin kunskap genom att prova på dem enkla maskinerna. 

 • Erbjuda barnen olika material till konstruktion och skapande. Visa på olika tillvägagångsätt. 

 • Förskolan ska erbjuda barnen att utveckla sitt språk i tal, bild och skrift. Som pedagog använda rätt ord och begrepp. 

 • Barnen får utveckla sin förmåga att använda matematik i vardagens olika situationer. 

 

Undervisningsstrategier (kopplat till målen) 

 • Belysa tekniken i vardagen. Erbjuda olika material, verktyg, redskap, få lov att testa, experimentera även bygga och konstruera. Vi tar hjälp av IKT verktyg för att söka fakta, dokumentera och reflektera. 

 • I skapande processen får barnen utforska olika material och maskiner 

 • Viktigt att benämna rätt ord för rätt sak. Skapa en begreppslista utifrån temat. Vi hittar lämplig litteratur till temat. Uppmuntra till en öppen kommunikation.  

 •  Använda oss av Bishops sex matematiska aktiviteter: Räkna, Lokalisera, Mäta, Designa, Förklara, Leka. 

Så här dokumenterar vi/det här vill vi följa upp 

 • Tankekarta från barn, pedagoger och vårdnadshavare. 

 • Bilder, filmer, intervjuer. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: