Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska fantasy

Skapad 2019-09-10 14:44 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Vårt arbete med Engelska under terminen.
Grundskola 6 Engelska
Fantasy! Vad är fantasy? Hur skulle din fantasykaraktär se ut om du fick fria tyglar? Hur hade du beskrivit din karaktär? Hur låter det när andra beskriver sina karaktärer? Vad kan du göra om du inte kommer på ett ord när du pratar engelska? Eller när du skriver? Vilka ord behöver man kunna för att kunna prata om fantasy på engelska? Vilka strategier kan man använda för att lyckas med sin kommunikation? Det här kommer vi att undersöka tillsammans!

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska

 •  aktivt delta då vi diskuterar fantasy på engelska

 •  skriva och bearbeta din karaktär med hjälp av responsen du får av dina kamrater och av mig som lärare

 • öva på att tala så att du känner dig trygg inför andra. Ex. Presentera karaktär + bild muntligt inför klassen

 •  formulera dig och kommunicera i tal och skrift

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådda

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Så här ska vi arbeta:

Gemensamma genomgångar av text och grammatik med högläsning och översättning.

 • Instruktioner på engelska.

 • Resonerande kring olika områden och teman.

 • Arbetsuppgifter kring engelska texter och grammatik som görs individuellt och i grupp.

 • Filmer som vi diskuterar efteråt.

 • Träningsuppgifter inför nationella provet

 • Muntliga diskussionsövningar.

 • Egna texter som skrivs i flera utkast och bearbetas med hjälp av feedback elev/elev, lärare/elev.


Inledande beskrivning av område

 • Vecka 36 börjar vi med att tala så smått kring fantasy på engelska. Du gör detta i svenskundervisningen också, glöm inte det! 

 • Vi diskuterar vilka ord som kan behövas när vi talar om fantasy, b.l.a via glosord som hör till genren, testar skriva meningar och presenterar för din grupp/lärare muntligt och skriftligt.

 • Vi gör exempel på "adopt a word" d.v.s. göra ordet till ditt genom att utgå från ordet, dess ordklass, skriva din definition av ordet + skriva mening med det, detta övar du på s. 6.

 • Därefter får du möjlighet att förbereda dig hemma inför olika lektioner. Inför v. 37 lektionstid, genom att bland annat läsa instruktioner på s. 8 i häftet och se/lyssna på klippet :https://youtu.be/n_cqszvdTqk. om genren fantasy. Du lyssnar så många gånger du vill och antecknar på s. 8.

 • Vi diskuterar och jämför våra anteckningar och tar del av varandras tankar. Vad är fantasy? Vad finns i en fantasyberättelse? Hur talar/ skriver vi om det på engelska?

 • Vi diskuterar ordklass, beskrivning på engelska och utvärderar vår delaktighet i samtalet
 • Skriv och berätta om din karaktär på engelska: Efter bearbetning av genren ska DU få börja skriva (kladdpapper/ slutprodukt dator). v 37. Du skriver om en karaktär DU väljer, det krävs att du gjort s. 8-11 i häftet för att vara redo.

 • När du känner dig klar: Du bearbetar din korta text om karaktären, enskilt och med hjälp av respons av klasskamrater/lärare.kapitel för kapitel. Du får skriva minst 120 ord och max 180 (google docs-i classroom uppg)

 • Du har övat på att responsläsa text på svenska. Använd samma mall när du responsläser kamrats text på engelskan. 

 • Nu ska du sätta in din karaktär i en fantasyberättelse. Utgå från den du tänker skriva på svenskan. Max 2 A-4 sidor och minst 1,5. Instruktioner får du i klassrummet/ digitalt.
 • Arbetet kommer att avslutas med att du får läsa en text och arbeta med frågor till texten enligt EPA, skapa en karta tillsammans med din lärgrupp: presentera inför klassen tillsammans med din grupp.

 

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du:

 • Använder grundläggande fraser och kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt 

 • Använda dig av strategier när du inte kommer på ord/uttryck 

 • Kunna uttrycka sig skriftligt och bearbeta DIN text och förbättra den tack vare kamratrespons

 • Ger respons till kamrat 

 • Ordförråd kring vardagliga områden och viss kunskap i grammatisk uppbyggnad

 • Kunna tillgodogöra sig engelska texter (fakta, skönlitteratur, dikter, instruktioner)

Matriser

En
Engelska HT 19

Centralt innehåll Lgr11

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • En  4-6   Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6   Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6   Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6   Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6   Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6   Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6   Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6   Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6   Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6   Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6   Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  4-6   Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6   Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6   Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6   Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6   Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6   Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • En  4-6   Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Göra dig förstådd på engelska.
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Du behöver stöd/ utveckla ordförråd och grammatiska kunskaper som du kan använda på enkelt sätt för att göra dig förstådd.
Du har ett ganska bra ordförråd och grammatiska kunskaper som du kan använda på enkelt sätt för att göra dig förstådd.
Du har ett bra ordförråd och grammatiska kunskaper som du kan använda på bra sätt för att göra dig förstådd.
Du har ett mycket bra ordförråd och grammatiska kunskaper som du kan använda på mycket bra sätt för att göra dig förstådd.
Lyssna (reception)
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du behöver stöd/ utveckla din förmåga för att förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska. Dialoger, tal, berättelser, instruktioner etc.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska. Dialoger, tal, berättelser, instruktioner etc.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska och förstår tydliga detaljer. Dialoger, tal, berättelser, instruktioner etc.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska och förstår viktiga detaljer. Dialoger, tal, berättelser, instruktioner etc.
Läsa (reception)
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du behöver stöd/ utveckla din förmåga att förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska och förstår tydliga detaljer
Du kan förstå innehållet i enkel engelska och förstår viktiga detaljer.
Tala (produktion)
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du behöver stöd/ utveckla din förmåga att uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra. Du behöver stöd för att välja någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra. Du kan välja någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra. Du kan välja några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra. Du kan välja flera metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd.
Skriva (produktion)
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Du behöver stöd/ utveckla din förmåga att uttrycka dig på ett enkelt vis när du skriver olika texter samt förbättra dem på ett ganska bra sätt.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter och kan förbättra dem på ett ganska bra sätt.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter och kan förbättra dem på ett bra sätt.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter och kan förbättra dem på ett mycket bra sätt.
Resonera
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Du behöver stöd / utveckla din förmåga att på ett enkelt sätt resonera kring fantasy, kring din och andras karaktärer
Du kan resonera på ett enkelt sätt kring fantasy, kring din och andras karaktärer
Du kan resonera på ett mycket bra sätt kring ....
Du kan resonera på ett mycket bra sätt kring ....
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: