Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sömnad- trikå med hjälp av skriftlig arbetsbeskrivning åk 8 vt 20

Skapad 2019-09-10 14:51 i Svärdsjöskolan Falun
Arbetsområde: Sömnad i trikå efter skriftlig arbetsbeskrivning
Grundskola 7 – 9 Slöjd
I årskurs åtta arbetar vi med sömnad i trikå. Du väljer bland olika plagg som till exempel joggingbyxor, hoodies, linnen, t-shirts, eller kramdjur. Du lär dig allt från vilka sömmar du kan använda i trikå till mönsterutlägg och klädsömnad samt att du ska träna på att jobba efter en skriftlig arbetsbeskrivning.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 

Här kopplar du syfte/n från "övergripande mål och riktlinjer", del 2 i läroplanen och från kursplanerna.

Klicka på Läroplan längst ner på sidan och markera aktuella övergripande mål. För att nå kursplanerna behöver du först lägga till ämne till planeringen. Markera aktuella syften.

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Kunskapskrav

E C A
Slöjdföremål
Använda redskap
Tillvägagångssätt
Inspirationsmaterial
Kombinera
Arbetsprocessen
 
Ge omdömen
Tolka

Klicka på Läroplan. Längst ner hittar du kunskapskraven. De går att få i tabell eller text. 

Konkretisering av kunskapskraven

Målet är att du ska behärska:

*Verktygshantering, hur de benämns och används.

*Lära dig det textila språket som används inom arbetsområdet.

*Du ska behärska lätt mönsterkonstruktion och arbetsbeskrivningar och hur de ska läsas och följas.

*Arbetsprocessen består av idéutveckling,överväganden, framställning och värdering och eleven bör förstå att dessa delar samverkar till en helhet och påverkar resultatet.

*Undersökande av olika materials form,funktion och konstruktionsmöjligheter.

*Hur symboler och färger används och vad de signalerar

*Dokumentation av arbetsprocessen.

Här konkretiserar du kunskapskraven och beskriver vad eleven ska kunna efter avslutat arbetsområde. 

Undervisning måldialog och bedömning

Processen utvärderas löpande under terminens gång utav läraren.

 

*Efter avslutat arbete bedömer du din arbetsinsats och hur den påverkat slöjdföremålets kvalitet.

*Tolka ditt  slöjdföremåls uttryck och föra ett resonemang om symboler,färg, form och material.

*Tolka slöjdföremåls uttryck med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

*Du bedöms på din drivkraft framåt och din kreativt.

Frågeformulär på silke

Matriser

Sl
Kunskapskrav i Slöjd år 7-9

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
 • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl  7-9   Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9   Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ………
i huvudsak fungerande sätt
ändamålsenligt sätt.
ändamålsenligt sätt med precision.
Eleven kan …….. hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
pröva
pröva och ompröva
systematiskt pröva och ompröva

Slöjdens arbetsprocesser
 • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl  7-9   Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9   Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan på ett …………… sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån ………...
enkelt och delvis genomarbetat instruktioner.
utvecklat och relativt väl genomarbetat instruktioner och delvis egna initiativ.
välutvecklat och väl genomarbetat instruktioner och egna initiativ.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger ……. motiveringar till sina val.
enkla
utvecklade
välutvecklade
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
bidra till att utveckla
utveckla
utveckla och sådant som leven själv har sökt upp.
Under arbetsprocessen
bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer
 • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
 • Sl  7-9   Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan ge ….. omdömen om arbetsprocessen med ……….. av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
enkla … viss användning
utvecklade … relativt god användning
välutvecklade … god användning

Slöjden i samhället
 • Sl  7-9   Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
 • Sl  7-9   Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då ….. resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
enkla
utvecklade
välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: