Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2019-09-10 15:12 i Skinnefjällsskolan Härryda
Pedagogisk planering för arbetsområde om kroppen.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Bild Idrott och hälsa Musik SO (år 1-3) Engelska Svenska
Tänk vad otroliga våra kroppar är: vi kan gå, andas, se och höra utan att vi ens tänker på att vi gör det. Men för att kroppen ska kunna fungera så måste den må bra. Du ska få lära dig vad som är viktigt för att den ska kunna göra det. Vi lär oss om kroppens delar och hur de fungerar, men också hur vi kan känna smak och lukt. Du ska få lära dig kroppsdelarnas namn på engelska. På bildlektioner får du öva på att avbilda kroppen utifrån bordercrossing (naturvetenskap, digitala verktyg och estetik) och på idrotten ska du få mer kunskap om varför vi ska röra på oss.

Innehåll

Mål för elev

Vi ska lära oss:

 • Vad som är viktigt för att kroppen ska må bra.
 • Namn på några kroppsdelar och organ.
 • Några kroppsdelars funktion.
 • Vad vi har för sinnen och vad vi uppfattar med dem.

 

 

Innehåll

För att lära oss detta ska vi:

 • Läsa texter och titta på bilder. 
 • Skriva enkla faktatexter.
 • Ha gemensamma samtal i klassen.
 • Arbeta praktiskt.
 • Göra undersökningar.
 • Titta på filmer om kroppen. 
 • Framställa egna bilder 
 • Prata om hur vi använder kroppen i olika övningar på idrotten.
 • Lära oss namnen på några kroppsdelar på engelska.

Redovisning

Du ska visa att du kan genom att: 

 • Namnge några av kroppens delar och organ.
 • Berätta om några av kroppens organ och dess funktion.
 • Namnge några olika sinnen.
 • Berätta varför vi behöver bra mat, sömn, motion.

Du visar vad du kan genom att:

 • Vara aktiv i de gemensamma samtalen.
 • Vara aktiv när vi genomför undersökningar.
 • Skriva, rita/måla. 
 • Kunna sätta ut namnen på flera av kroppens delar och organ.
 • Kunna berätta om några av kroppens organ och dess funktion.
 • Kunna namnge några av sinnena.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: