👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 4A kapitel 1

Skapad 2019-09-10 15:22 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 4 Matematik
Den första tiden av terminen arbetar vi med kapitel 1. Där kommer du att få träna dig på taluppfattning i talområdet 0-10000 samt använda dig av olika problemlösningsmetoder.

Innehåll

 

Undervisning, för att nå målen kan du:

 • Lyssna på och delta vid genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • Träna problemlösning enskilt, i par och i grupp.
 • Laborativa övningar  och spel.
 • Räkna i matteboken. 
 • Färdighetsträna i olika appar på iPaden. 
 • Repetera stora plus och stora minus-tabellerna. 

Mål och bedömning

När vi är klara med detta ska du kunna:

 • Förstå och använda begreppen tal, siffror och positionssystem (tusental, hundratal, tiotal och ental) i talområdet 0-10000.
 • Storleksordna tal inom talområdet 0-10000.
 • Stora plus och stora minus-tabellerna.
 • Använda dig av olika problemlösningsmetoder

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Koll på matematik 4A kapitel 1

Träna mer
Godkända kunskaper
Mer än godkända kunskaper
Förstå och använda begreppen tal, siffror och positionssystem (tusental, hundratal, tiotal och ental) i talområdet 0-10000.
Eleven har kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett fungerande sätt.
Jag kan med hjälp dela upp tal i tusental, hundratal, tiotal och ental, samt förklara begreppen tal och siffra
Jag kan dela upp tal i tusental, hundratal, tiotal och ental, samt förklara begreppen tal och siffra
Storleksordna tal inom talområdet 0-10000.
Jag kan med hjälp storleksordna tal i talområdet 0-10000, samt placera ut tal på enkla tallinjer.
Jag kan storleksordna tal i talområdet 0-10000 samt placera ut tal på enkla tallinjer.
Jag kan storleksordna tal i talområdet 0-10000 samt placera ut tal på mer avancerade tallinjer.
Stora additions och stora subtraktions-tabellerna
Eleven kan välja och använda fungerande matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik och algebra.
Jag kan räkna ut uppgifterna med hjälp av laborativt material.
Jag räknar i stort sett additions- och subtraktionstabellerna med hjälp av huvudräkningsstrategier.
Jag har automatiserat additions- och subtraktionstabellerna.
Använda mig av olika problemlösningsmetoder
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6
Jag behöver hjälp för att lösa matematiska problem samt välja problemlösningsmetod.
Jag kan lösa enkla matematiska problem samt välja en problemlösningsmetod och visa min lösning.
Jag kan lösa enkla matematiska problem samt välja problemlösningsmetod. Jag kan visa min lösning med olika uttrycksformer, ex, matematisk uträkning, rita, pröva.