👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 4

Skapad 2019-09-10 15:31 i Gantofta skola Helsingborg
Baserar sig på Puls samhällskunskapsbok 4-6, Lgr 11
Grundskola 4 Samhällskunskap
Vi arbetar med följande område: Familj och vänner, Skolan, Du har rätt att vara dig själv

Innehåll

Mål att uppnå:

Familj och vänner:
* Få en insikt i olika levnadsvillkor i vår omvärld, få kunskap om att vi alla har olika levnadsvillkor.
* Lära sig att motverka förtryck och intolerans, motverka ensamhet.
Skolan:
* Få en inblick i vad skolan innebär samt varför den finns och är viktig.
* Lära sig vem som bestämmer i skolan och över vad vi ska lära oss.
* Lära sig vad BRIS är och vad de arbetar med.
* Lära sig elevers skyldigheter och rättigheter.
Var dig själv!:
* Lära sig och acceptera att alla är lika mycket värda oavsett vem man är, hur man ser ut, var man kommer ifrån eller vad man tycker och tänker.
* Lära sig vad fördomar innebär.
*Lära sig vad rasism är och hur man motverkar detta.

*Våga ha- och stå för en åsikt.

Så här ska vi arbeta:

Vi läser och bearbetar texterna i vår lärobok Puls Samhällskunskap.
Vi diskuterar ämnesrelevanta saker i helklass och mindre grupper.
Vi har olika värderingsövningar och uppgifter där man får ta ställning och träna på att ha en egen åsikt.

Så här kommer vi att bedöma om eleven når målen eller ej:

Man är aktiv muntligt på lektionerna, deltar i diskussioner på ett aktivt sätt.
Man visar att man behärskar målområden vid muntliga och/eller skriftliga uppgifter.
Man visar att man lärt sig saker genom att använda detta i andra sammanhang t.ex. vid klassråd.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap Matris år 4-6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Samhällets struktur
Du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett utvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett välutvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Samhällsstruktur
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Diskutera och värdera
Du kan diskuterar på ett enkelt sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett enkelt sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan diskuterar på ett utvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett utvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan diskuterar på ett välutvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Diskutera och värdera
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Diskutera och värdera
Du kan diskutera och värdera på ett enkelt sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Du kan diskutera och värdera på ett enkelt sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Du kan diskutera och värdera på ett enkelt sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Rättigheter
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Demokrati
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Källor och källkritik
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Ny aspekt