👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska tala: Bokredovisning

Skapad 2019-09-10 16:02 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Mall för pedagogisk planering på Olovslund/Nockebyhovs skolor
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Du ska planera och genomföra en muntlig redovisning av en bok du har läst.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 

Planera och genomföra en muntlig redovisning av en bok du har läst.  

Hur ska vi arbeta?

 

Vi kommer att arbeta i boken Klara svenskan s 14-19. På dessa sidor kommer du att förbereda din redovisning. Du kommer också att under lektionstid i skolan förbereda en Powerpoint-presentation. 

 

Vad ska du lära dig?

 

Planera och genomföra en muntlig redovisning. Använda dig av ett digitalt presentationsprogram. Anpassa ditt språk till dem som lyssnar.

Hur ska du visa att du lärt dig?

 

Du kommer att hålla din redovisning för en grupp med ca 6 elever under v 38. 

Uppgifter

 • Bokredovisning 20/9

 • Bokredovisning 20/9

 • Bokredovisning 20/9

 • Bokredovisning 19/9

 • Bokredovisning 19/9

 • Bokredovisning 19/9

 • Bokredovisning 18/9

 • Bokredovisning 18/9

 • Bokredovisning 18/9

 • Bokredovisning 17/9

 • Bokredovisning 17/9

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Matris muntlig framställning åk 6

E
C
A
Innehåll
Klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet.
Klarar relativt väl att hålla sig till ämnet.
Klarar väl att hålla sig till ämnet.
Redogör med i huvudsak fungerande innehåll.
Redogör med relativt väl fungerande innehåll.
Redogör med väl fungerande innehåll.
Struktur
Redogör enkelt med i huvudsak fungerande inledning, huvuddel och avslutning.
Redogör utvecklat med relativt väl fungerande inledning, huvuddel och avslutning.
Redogör välutvecklat med väl fungerande inledning, huvuddel och avslutning.
Språk
Använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare.
Använder språket med relativ god anpassning till syfte och mottagare.
Använder språket med god anpassning till syfte och mottagare.
Använder i huvudsak ett fungerande ord- och begreppsförråd (sva).
Använder ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd (sva).
Använder ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd (sva).
Kommunikation
Klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Kommunikationsstrategier
SvA
Använder i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd (sva).
Använder relativt väl fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd (sva).
Använder väl fungerande kommunikations- strategier för att göra sig förstådd (sva).
Övergripande
Din muntliga redovisning visar att du har kommit ett stycke i din utveckling att tala inför andra.
Din muntliga redovisning visar att du har kommit långt i din utveckling att tala inför andra.
Din muntliga redovisning visar att du har kommit mycket långt i din utveckling att tala inför andra.