Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatid och medeltid åk 4

Skapad 2019-09-10 16:09 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Mall för pedagogisk planering på Olovslund/Nockebyhovs skolor
Grundskola 4 Bild Religionskunskap Historia
Åren 793 till 1500 är en spännande tid i Sveriges historia. Vikingar och medeltida riddare är för många kända historiska begrepp. Under denna tid bytte många tro från hedendom till kristendom och kyrkans makt ökade. Detta ska vi fördjupa våra kunskaper i under år 4.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Du ska få lära dig om livet för människorna under vikingatid och medeltid. Om hur deras vardag kunde se ut, hur deras tro påverkade livet då och nu, om deras resor och möten med nya länder och kulturer. Du ska få fundera på hur vi idag kan veta så mycket som vi gör om vikingatid-medeltid.

 

 Hur ska vi arbeta? 

  • Genomgångar
  • Textläsning och analys
  • Filmvisning
  • Bildanalys
  • Fördjupning genom egna arbeten
  • Kooperativt lärande

 

 Vad ska du lära dig?

Vikingatiden

 

• Ge exempel på olika skäl för varför man inte levde lika länge som man gör idag. 

• Veta vilka som bestämde mest i vikingabyn. 

• Veta vem som hade minst att bestämma om i byn.  

 

• Förstå varför släkten (ätten) var så viktig på denna tid.

 

• Förklara och förstå följande ord: ätt, smedja, slägga, vikingatåg, husbonde, husmor, träl, krigsbyte, bärnsten, tjära, slav, ökänd, flotta, plundring, köpmän, härska, härja, marknad, hantverkare, missväxt, vis, högsäte, helig plats, tempel, offer, släktsaga, stifta lagar och riksdag.  

 

• Namnge några vikingagudar före Kristendomen. Känna till några av våra folkväsen, till exempel Näcken och skogsrået.  

 

• Veta vilka vikingagudar som har gett namn åt några av våra veckodagar. 

 

• Berätta om hur Danmark, Sverige och Norge blev egna riken (länder). 

 

• Vilka kungar som gjorde Norden kristet. • Berätta om några historiska källor från denna tid och förstå varför vi är osäkra på en del av källorna verkligen stämmer.  

 

• Berätta om vikingarnas trälar.

 

 

Medeltiden

 

• Kunna namnge de olika stånden och veta vilka människor som ingick i de olika stånden. 

 

• Veta vad en församling är. 

 

• Prästens uppgifter vid denna tid. 

 

• Veta varför kloster var så viktiga. 

 

• Veta vem den heliga Birgitta var och varför hon blivit känd. 

 

• Veta vad fogdar var och vad de gjorde. 

 

• Känna till vad digerdöden var. 

 

• Veta vad fredlöshet var. 

 

• Hur var det med jämställdhet mellan kvinnor och män. 

 

• Kyrkan hade mycket makt, hur märktes det?  

 

• Adeln hade också mycket makt, hur märktes det?

 

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

 

- Berätta något som visar hur livet kunde vara på vikingatiden och medeltiden och du ska kunna göra jämförelser med andra tider och vår egen tid. Vad förändras och varför?   

 

-Kunna använda historiska begrepp i samtal och när du skriver i faktatexter och i en berättelse som utspelar sig på vikingatiden eller under medeltid.

 

 

- Läsa faktatexter, resonera över trovärdighet mellan olika källor, dra ut det viktigaste ur texterna och kunna sammanfatta det med egna ord skriftligt eller muntligt.

 

-Skriftlig avstämning utifrån ett faktahäfte.

 

 

Matriser

Hi Re Bl
Vikingatid och medeltid åk 4

Historia

Nivå 1
Nivå 2
Kunskaper
Du har grundläggande kunskaper.
Du har goda kunskaper
Begrepp
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Samband
Du kan beskriva enkla samband.
Du kan beskriva förhållandevis komplexa samband.
Resonemang
Du för enkla resonemang.
Du för utvecklade resonemang.
Källor
Du använder historiskt källmaterial och för enkla resonemang om användbarheten.
Du använder historiskt källmaterial och för utvecklade resonemang om användbarheten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: