👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal: år 9

Skapad 2019-09-10 16:54 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Taluppfattning år 9
Grundskola 9 Matematik
När kan du sluta att dela? Hur negativt / positivt kan det bli?

Och vad gjorde egentligen Pythagoras med sina trianglar?

Detta är några klurigheter som vi ska lösa under detta avsnitt!

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i det här arbetsområdet ska ” syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband”

Med hjälp av det centrala innehållet kommer eleverna träna sin förmåga att: ” formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.”

Ur centralt innehåll

Arbetssätt och undervisning

 Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Grupparbete
 • Eget arbete 
 • Matematiska diskussioner
 • Praktisk matematik
 • Ev. läxor

Under temat TAL kommer vi att arbeta för att du ska lära dig:

- Dela upp tal i primfaktorer
- Lära dig några smarta sätt att dividera (delbarhetsregler)
- Räkna med negativa tal
- Räkna med potenser
- Förstå vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten av ett tal.
- Använda dig av Pythagoras sats

 

Du som arbetar med röd kurs kommer också att möta: utökad kurs med negativ tal, kvadratrötter och problemlösning med Pythagoras sats.

Begrepp vi kommer att använda:  naturliga tal, hela tal, rationella tal,  primtal, sammansatta tal, primfaktorer, faktorträd, negativa tal, kvadrattal, kvadratrot, Pythagoras sats, katet, hypotenusa

Undervisningen är grundad i att ”eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra" (LGR11, kap. 1 s. 9)

Eleverna får även träna sina kunskaper att:

 • Ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. (LGR11, kap. 2 s. 15)
 • Pröva olika arbetssätt och arbetsformer. (LGR11, kap. 2 s. 15)
 • Stärka viljan att lära och tilliten till den egna förmågan (LGR11, kap 2 s.14)
 • Använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper ( LGR11, kap 2 s.13)

Visa vad du lärt dig:

 1. Under matematiklektionerna
 2. Diagnoser
 3. Skriftligt prov

Tidsram:

Arbetsområdet kommer att pågå i ca. 6 veckor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9