👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagosamlingar

Skapad 2019-09-10 17:12 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Vi kommer under under hösten att arbeta med språk, sagor och djur på våra samlingar.

Innehåll

Syfte:

- Ha roligt tillsammans i den egna åldersgruppen och utifrån deras förmåga.

- Väcka intresse för sagor, bilder, begrepp och ord.

- Kunna lyssna till kortare sagor och berättelser.

- Väcka intresse för antal, färger och djur.

Metod:

- Vi arbetar med sagor på olika sätt tex. med hjälp av flanosagor böcker och Polyglutt.

- Vi sjunger och gör rim och ramsor  samt språklekar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18