👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 8B

Skapad 2019-09-10 17:49 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Hela året kommer vi att jobba med olika teman genom böcker, olika texter och filmer. Specifika lektionsplaneringar får eleverna på lektionstiden. Varje vecka får eleverna tillhörande glosor till temana.

Innehåll

 

8th grade

8B

Grammar

Week 34-40

 

(approx. 3 weeks for each section)

 

Section 3 – the Environment

Texts (Climate change, Why Save the Rainforest.

 

Section 4 – Animals

Endangered animals.

 

Writing and speaking

 

·         Presens

·         och pågående form i presens. He reads/is reading.

·         A och an

 

Week 41-46

(Autumn break week. 44)

Read: Holes

Reading, writing and speaking

·         Regelbundna

·         och oregelbundna verb

·         Preteritum

 

Week 47-50

Section 1 – The Media

Newsreel UR.se

Listening

 

·         Perfekt

·         Pluskvamperfekt

·         Possessiva pronomen

 

Christmas holidays

Week 2

Write your Christmas story and hand in by the end of the lesson.

·         Plural

·         och singular av verb

·         Plural och

·         singular av substantiv

 

Week 3-6

Section 5 – The USA

Writing and reading

 

·         Oräknebara substantive:

News, money, furniture, evidence

·         Futurum - ska, kommer att

·         Genitive och of-konstruktion

 

Week 7-12

Winter break w. 9

Read:

Reading, speaking and writing

·         Adjektivet och dess komparation

·         Adverb

·        Modala hjälpverb.

 

Week 13-16

Easter holidays w. 16

Section 2 – Health

Exercise, sleep, food, socialize (interact face to face)

Writing and speaking

Repetera det som eleverna har upplevt som svårt.

Week 17- 19

Presentation of an English speaking country.

Listening and speaking

Repetera det som eleverna har upplevt som svårt.

Week 20-23

w.20 idol or interview

w.21 stormy weathers,

w.22 article

w.23  Film