👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2019-09-10 18:42 i Lummerskolan Halmstad
Temat handlar om kroppen och syftar till att öka elevens kunskaper om sin kropp och sig själv.
Grundsärskola 1 – 3 Naturorienterande ämnen Kommunikation Vardagsaktiviteter Estetisk verksamhet Motorik

Vi arbetar med tema kroppen för att eleven ska få lära sig om sina kroppsdelar och dess funktioner och stärka sin jaguppfattning.

Innehåll

Målet för temat kroppen:

 • Vi arbetar med tema kroppen för att eleven ska få lära sig om sin kropp.
 • Det är bra för eleven att lära sig vilka ord, bilder och tecken som kan användas när eleven pratar om sin kropp och vill berätta om den för någon annan. Till exempel om eleven har ont någonstans.

 

Det här ska vi lära:

 • Vad de olika kroppsdelarna sitter.
 • Vad de olika kroppsdelarna heter.
 • Delta i samtal om hur hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
 • Delta i experiment som aktiverar våra sinnen. 
 • Använda ord, tecken och symboler inom ämnet.

När ska vi göra:

 • Läsa och titta i böcker om kroppen.
 • Titta på filmer om kroppen.
 • Sjunga och göra rörelselekar.
 • Rita av oss själva.
 • Genomföra olika experiment som påverkar våra sinnen.

 Bedömning:

- Du ska kunna flera kroppsdelar och deras funktioner.

- Du ska kunna några sinnen.

- Du ska veta hur kost och motion påverkar kroppen och hur du mår. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  7-9
 • Samband mellan mat och hälsa.
  VAA  7-9
 • Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.
  VEU  7-9
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion.
  NO  4-6
 • Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
  NO  4-6
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  4-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  4-6