👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft & tryck (NO-ämnet)

Skapad 2019-09-10 20:42 i Brotorpsskolan Stockholm Grundskolor
Vad består luft av? Väger luft någonting? Vad är lufttryck? Hur påverkar lufttrycket vädret? Vad händer när trycket ändras? Dessa frågor och många fler kommer att diskuteras under lektionerna.
Grundskola 3 – 6 Fysik Kemi
Vi kommer arbeta med att besvara följande frågor: Vad består luft av? Väger luft någonting? Vad är lufttryck? Vad händer när trycket ändras? Vi kommer också koppla våra kunskaper till hur olika typer av väder uppstår samt hur dagens klimatförändringar påverkar vädret.

Innehåll

Luft och tryck v.36 - v.43 ht.2019

Detta ska du lära dig:

 • Vad luft innehåller och väger
 • Om olika luftföroreningar och dess skador på miljön
 • Hur olika farkoster kan flyga
 • Hur vindar uppstår
 • Hur klimatförändringarna gör att vi får fler naturkatastrofer på jorden
 • Hur man tänkte förr om luft, tryck, väder och klimat

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa faktatexter och besvara frågor
 • Gruppdiskussioner i klassen
 • Göra en luftsnurra
 • Titta på filmer
 • Skriftligt prov

Framgångskriterier (hur ska du göra för att nå målen)?

 • Lyssna koncentrerat till genomgångar och instruktioner.
 • Noga instruktioner noga.
 • Läsa faktatext med fokus på att lära sig begrepp och förstå orsak och samband.

Så här kommer sitt arbete att bedömas:

Hur du beskriver och kan förklara begrepp inom arbetsområdet luft och tryck

Dina kunskaper om vad luften består av samt vilka egenskaper luft har

Att du har en uppfattning om vad lufttryck är och hur det kan kan påvisas

Din förmåga att vara aktiv på lektionerna och diskuterar och reflekterar över innehållet

Du kommer att bedömas under arbetets gång, både i arbetet du gör enskilt eller i grupp och vid gemensamma diskussioner samt ett skriftligt prov i slutet av arbetsområdet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Ke
Luft och tryck

Godtagbara kunskaper
Nivå 1
Goda kunskaper
Nivå 2
Mycket goda kunskaper
Nivå 3
Begrepp
Hur du beskriver och förklara begrepp inom arbetsområdet luft och tryck
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
Visar godtagbara kunskaper och använder begrepp om luft och tryck
Visar god förståelse genom att använda kunskaper och begrepp om luft och tryck
Visar mycket god förståelse genom att använda begrepp och kunskaper om luft och tryck
Beskriva och förklara
Dina kunskaper om vad luften består av samt vilka egenskaper luft har
 • Fy  4-6
 • Ke  4-6
Kan till viss del beskriva och förklarad luftens egenskaper och på ett enkelt sätt förklara lufttryck
Kan med goda kunskaper beskriva och förklara luftens egenskaper och på ett enkelt sätt förklara lufttryck
Kan med mycket goda kunskaper beskriva och förklara luftens egenskaper och på ett enkelt sätt förklara lufttryck
Kommunikation
Din förmåga att vara aktiv på lektionerna och diskuterar och reflekterar över innehållet
 • Fy
 • Ke
Deltar till viss del i samtal genom att lyssna på andra och bidra med tankar och kunnande som till viss del för samtalet framåt.
Deltar i samtal genom att lyssna på andra och bidra med tankar och kunnande som för samtalet framåt
Deltar mycket aktivt i samtal genom att lyssna på andra och bidra med tankar och kunnande som tydligt för samtalet framåt
Dokumentation
Din förmåga att tolka, genomföra och dokumentera olika praktiska försök enligt den naturvetenskapliga metoden; hypotes, experiment, slutsats.
Du kan till viss del läsa och förstå instruktioner. Du behöver hjälp att förstå och genomföra praktiska försök. Du skriver enkla dokumentationer som visar att du till viss del har förstått syftet med försöket.
Du kan läsa instruktioner samt genomföra praktiska försök på ett tillfredställande sätt. Du skriver dokumentationer som visar att du till stor del har förstått syftet med försöket.
Du är noga och visar stor säkerhet vid läsning av instruktioner samt genomförande av praktiska försök. Du skriver välformulerade dokumentationer som visar att du förstått syftet med försöket.