👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dumb ways to die

Skapad 2019-09-10 20:53 i Vallhallaskolan Oskarshamn
Grundskola 5 Engelska
Utifrån sången/videon Dumb ways to die diskuterar vi nya ord samt skriver en reflektion kring "Dumb ways to die".

Innehåll

 

Arbetssätt och undervisning

 1. Läsa, lyssna  och sjunga till videon Dumb ways to die, flera gånger.
 2. I par fundera på och ta reda på vad en mening var betyder och försöka förklara det på engelska för de andra.
 3. Presentera sin mening för övriga klassen.
 4. Sjunga sången igen som repetition.
 5. Utifrån sången fundera på vilket sätt av de givna som man själv tycker är det dummaste sättet att dö på och presentera det muntligt.
 6. Skriva en reflektion där man skriver det sätt man tycker är det dummaste sättet att dö på utifrån filmen samt skriva varför man tycker så. Hjälp med början. Dessutom fundera ut något eget sätt man tycker är dumt och varför.
 7. Få gemensam respons på sådant som de behöver träna på. Få möjlighet att bearbeta sin text.

 

Visa vad du lärt dig

Du visar att du lärt dig nya ord i din text. 

Du ska kunna skriva en text utifrån sången.

Tidsram

Ca tre lektioner.

Bedömning

Detta bedöms i two stars and a wish:

Texten: omfång och bredd, flöde, textbindning och precision.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6