👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spela Blues&Rock del 1- Åk 5, ht-2019

Skapad 2019-09-10 22:11 i Vänge skola Uppsala
Grundskola 5 Musik
När slavarna från Afrika mötte den Nordamerikanska befolkningen (indianer och européer) hade de med sig sin egen afrikanska kultur. Alla dessa tre kulturer har bidragit till Bluesens kännetecken. Vi kommer att arbeta med musikhistoria och försöka förstå slaveriets inverkan på musiken. Vi ska sjunga afrikanskt, spela djembe och tung Blues på bandinstrumenten. Inspirerade skapar vi egna bluesverser. Get the Blues Rythm!

Innehåll

Everyday I Have The Blues

Mål för dig som elev:

Du kommer att kunna:

 • sjunga blueslåtar med bluesfeeling samt sjunga flerstämmig sång.
 • förstå hur en Bluestolva är uppbyggd – puls, takter, perioder.
 • använda dig av bas-, slagverks- och ackordsinstrument när du spelar i grupp i Bluesgenren.
 • bidra till tajming när du spelar och sjunger tillsammans med andra i grupp.
 • bidra till att skapa en egen Blues.
 • skriva och berätta om hur du upplever musik och hur du påverkas av den.
 • resonera kring likheter och skillnader mellan svensk och afrikansk folkmusik samt hur musiken används i dessa kulturer.
 • veta några instrument som används i svensk och afrikansk folkmusik samt i Bluesgenren.
 

 

Så här arbetar vi:

 • du övar din sångförmåga och ditt gehör, genom att sjunga och hålla en stämma i en afrikanska kanon.
 • du övar din förmåga att sjunga, spela elbas och ackordsinstrument med blueskaraktär med hjälp av appen iLiftRemix.
 • du övar din förmåga att spela afrikansk trumma med blueskaraktär i stor grupp.
 • du övar din förmåga att sjunga och spela med tajming och passande karaktär i liten grupp.
 • du övar din förmåga att skapa tillsammans med andra i liten grupp genom att arbeta fram text, rytm och melodi i en egen bluesvers.
 • du övar din förmåga att beskriva och ge exempel på hur musik påverkar människor, när vi tittar på bildspel om Bluesens historia.
 • du övar din förmåga att urskilja och ge exempel på musikens kännetecken i olika genrer och kulturer genom att vi diskuterar likheter och skillnader i den afrikanska och svenska folkmusiken med bildspelet som utgångspunkt.
 • du kommer också att få lämna in en skriftlig jämförelse mellan en Blues och din favoritlåt i övningssyfte.
 • du övar din förmåga att ge exempel på instrument från afrikansk och svensk folkmusik samt från Bluesgenren, genom att diskutera de instrument vi ser och lyssnar på i bildspelets filmklipp.

Uppgifter

 • Känn igen, känn efter! Bli påverkad av musik!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Bedömningsmatris Spela Blues&Rock del1 – åk 5

Du bekantar dig med bluesgenren genom att sjunga, spela flera instrument och ta del av bluesens historia, kännetecken och instrumentgrupper. Du diskuterar och jämför likheter och skillnader mellan svensk och afrikansk folkmusik. Du skriver om dina musikupplevelser och jämför med hur din egen favoritmusik påverkar dig. Du skapar tillsammans med din grupp en egen blues.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sång
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Du sjunger både afrikanskt och blues tillsammans med andra. Du följer då text, rytm och melodi i NÅGON MÅN
Du sjunger både afrikanskt och blues tillsammans med andra i liten grupp. Du följer då text, rytm och melodi GANSKA SÄKERT.
Du sjunger både afrikanskt och blues tillsammans med andra i liten grupp. Du följer då text, rytm och melodi MED SÄKERHET.
Basspel
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Du spelar blues med en enkel anpassad basstämma på elbas och klarar DELAR av den.
Du spelar blues med en enkel anpassad basstämma på elbas och klarar ÖVERVÄGANDE DELAR av den.
Du spelar blues med en enkel anpassad basstämma på elbas och klarar HELA den.
Slagverksspel
Se länkar till kunskapskrav under Basspel!
Du spelar en enkel anpassad trumrytm på trumset och klarar DELAR av den.
Du spelar en enkel anpassad trumrytm på trumset och klarar ÖVERVÄGANDE DELAR av den.
Du spelar en enkel anpassad trumrytm på trumset och klarar HELA den.
Ackordspel
Se länkar till kunskapskrav under Basspel!
Du ackompanjerar blues på keyboard eller gitarr och BIDRAR med några ackord.
Du ackompanjerar blues på keyboard eller gitarr och byter då NÅGRA ACKORD MED FLYT.
Du ackompanjerar blues på keyboard eller gitarr och byter då ACKORD MED FLYT.
Tajming i sång & instrumentspel
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Du sjunger eller spelar i liten grupp på något instrument i VISS MÅN med tajming.
Du sjunger eller spelar i liten grupp på något instrument med GANSKA GOD tajming och med NÅGORLUNDA PASSANDE blueskaraktär.
Du sjunger eller spelar i liten grupp på något instrument med GOD tajming och med PASSANDE blueskaraktär.
Skapa Blues
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Du kan med egna idéer bidra till text till en blues. Tillsammans med de andra i gruppen prövar ni era textidéer för att få färdigt en vers i er Blues.
Du kan med egna idéer gå vidare och anpassa bluestexten till ackordschemat i bluesen. Tillsammans med de andra i gruppen prövar ni med instrument för att få texten att stämma med takt och rytm.
Du kan med egna idéer hitta melodi till er bluestext. Tillsammans med de andra i gruppen sjunger ni och prövar er fram till en bluesvers som fungerar tillsammans med blueskompet.
Resonemang kring musik
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Du kan uttrycka dig på ETT ENKELT SÄTT om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du kan uttrycka dig på ETT UTVECKLAT SÄTT om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du kan uttrycka dig på ETT VÄLUTVECKLAT SÄTT om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikhistoria
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Du kan med VISS SÄKERHET urskilja och ge exempel på musikaliska kännetecken i afrikansk folkmusik och i svensk folkmusik.
Du kan med GANSKA GOD SÄKERHET urskilja och ge exempel på musikaliska kännetecken i afrikansk folkmusik och i svensk folkmusik.
Du kan med GOD SÄKERHET urskilja och ge exempel på musikaliska kännetecken i afrikansk folkmusik och i svensk folkmusik.
Urskilja instrument och instrumentgrupper
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Du kan med VISS SÄKERHET ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper i den afrikanska kulturen, i svensk folkmusik och i Bluesgenren.
Du kan med GANSKA GOD SÄKERHET ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper i den afrikanska kulturen, i svensk folkmusik och i Bluesgenren.
Du kan med GOD SÄKERHET ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper i den afrikanska kulturen, i svensk folkmusik och i Bluesgenren.