👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och konstruktion NTA

Skapad 2019-09-10 22:13 i Västerby skola Hedemora
Planering till NTA tema Rörelse och konstruktion
Grundskola 5 – 6 Fysik Teknik
Har du funderat på hur ett fordon kan konstrueras? Hur det är att arbeta utifrån en ritning, hur last påverkar farten eller kan man använda en propeller på en bil? Funkar det? Detta och mycket mer kommer du att få arbeta med i temat Rörelse och konstruktion. Du kommer att få bygga, konstruera, följa ritningar och klura på förbättringar. Du lär dig om rörelse, konstruktion, kraft och energi.

Innehåll

 

Hur ska jag arbeta?

 Vi ska arbeta i par/grupper med olika uppdrag.

Du kommer bland annat att få:

- Bygga fordon utifrån egna idéer och testa dem.

- Läsa, tolka och följa andras ritningar.

- Göra egna ritningar.

- Ge förslag på hur en konstruktion kan förbättras.

- Dokumentera dina undersökningar i ord och bild.

- Läsa texter om hur fordon utvecklats och förändrats under tid och vilken betydelse de har för människors liv.

Begrepp:

tyngdkraft, friktion, dragkraft, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi, acceleration

 

 

Du visar att du kan genom att:

- bygga och konstruera ett fordon efter en instruktion eller en ritning..

- komma med frågor, egna idéer, hitta lösningar, testa och utveckla fordonet.

- dokumentera ditt arbete i text och tabellform, jämföra resultat och ge förslag på hur fordonet/undersökningen kan förbättras.

- delta i samtal som rör enkla frågor i fysik och teknik.

 

Vi kommer att träna de här förmågorna:

 • Granska information, kommunicera och ta ställning i frågor. (fy)
 • Genomföra systematiska undersökningar. (fy)
 • Att använda begrepp för att beskriva och förklara. (fy, te)
 • Finna problem och utarbeta förslag till lösningar. (te)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Rörelse och konstruktion

Du har ännu inte nått godkänd nivå
Nivå 1
Nivå 2
NIvå 3
Planera och genomföra undersökningar som rör hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter.
 • Fy  E 6
Du behöver träna mer på att planera och genomföra undersökningar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
 • Fy  E 6
Du behöver träna mer på att jämföra dina egna och andras resultat.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidra till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då utvecklande resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ge förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då välutvecklande resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera undersökningar i text och bild.
 • Fy  E 6
Du behöver träna mer på att dokumentera.
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Beskriva och ge exempel på hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi och acceleration.
 • Fy  E 6
Du behöver få mer kunskap om hur föremål påverkas av olika krafter.
Du har baskunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysiken begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysiken begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysiken begrepp på ett mycket bra sätt.
Resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas.
 • Fy  E 6
Du träna mer på att framföra dina tankar och idéer.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om rörelse. Du jämför hur det hänger ihop med med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om rörelse. Du jämför hur det hänger ihop med med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om rörelse. Du jämför hur det hänger ihop med med andra saker i fysiken.
Beskriva hur ett modellfordon kan byggas för att röra sig framåt och hur de olika delarna samverkar för att fordonet ska röra sig framåt.
 • Tk  E 6
Du behöver träna mer på olika tekniska lösningar.
Du kan ge exempel och beskriva enkla tekniska saker som du känner till och några olika delar i dem.
Du kan förklara och beskriva enkla tekniska saker som du känner till och några olika delar i dem fungerar tillsammans.
Du kan förklara och beskriva enkla tekniska saker som du känner till och några olika delar i dem fungerar tillsammans. Du ger exempel på andra saker som fungerar på ett liknande sätt.
Planera, bygga, pröva och förbättra ett modelfordon utifrån givna kriterier.
 • Tk  E 6
Du behöver träna mer på att planera och bygga modellfordon.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du undersöker och testar olika idéer på ett ganska bra sätt. Du gör enkla fysiska modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du undersöker och testar olika idéer på ett bra sätt. Du gör utvecklade fysiska modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du undersöker och testar olika idéer på ett mycket bra sätt. Du gör välutvecklade fysiska modeller.
Föreslå och välja lösningar som leder konstruktionsarbetet framåt.
 • Tk  E 6
Du behöver stöd för att välja lösningar som leder arbetet framåt.
Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Dokumentera arbetet med hjälp av skisser, modeller och texter.
 • Tk  E 6
Du behöver träna mer på att dokumentera dina arbeten.
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du gör väl utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller och text där intentionen i arbetet till väl synliggjort.