👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen skolår 8

Skapad 2019-09-11 08:38 i Hamburgsundskolan Tanum
Pedagogisk planering, med matris kring arbetet med kroppen för skolår 7.
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi
Du kommer att lära dig om kroppens organ och hur dessa samarbetar. Vi börjar på cellnivå och arbetar oss vidare genom de olika delarna i kroppen. Sedan tittar vi närmare på matspjälkningen där vi ser varför vi måste äta, hur kroppen tar hand om maten för att få energi och var till slut avfallet i kroppen tar vägen. Sist men inte minst kommer vi prata om vad man bör göra eller inte göra för att ta hand om sin kropp och sin hälsa.

Innehåll

Planering

Eleverna kommer att arbeta med kroppen fram till v. 42.

Ni kommer få lära er om kroppen genom grupparbeten där ni arbetar med var sitt organområde. Jag kommer därefter att hålla genomgångar om kroppen och dess olika delar där vi diskuterar, ritar och får en helhetsbild av hur kroppen ser ut och hur dess olika delar samarbetar. 

Vi använder oss av böckerna "digital" Natura samt Biologi Direkt. Vissa av er har även fått ett häfte av mig om kroppen, med förenklad text. 

Ni kommer att ha prov om kroppens organ och hur dessa samarbetar den 4/10 v. 40.

V. 41 börjar vi arbeta med från mun till mugg uppgift. Hur kroppen tar hand om den maten vi äter. Matspjälkningssystemet. 

Ni ska då känna till:

- Blodet: dess olika delar (röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar och blodplasma) och vilken uppgift dessa har i kroppen. Blodgrupper och varför vi inte ska blanda olika blodgrupper. 

- Blodkärlen: Vener (syrefattigt blod, koldioxidberikat blod) Artärer (syreberikat blod) Kapillärer (minsta blodkärlen där näringsämnen, syre och koldioxid överförs från blodet till cellerna och från luften till blodet)

- Klaffarnas betydelse

- Hjärtat, dess funktion och uppbyggnad. Lilla och stora kretsloppets betydelse och funktion. Varför hjärtat är så viktigt i kroppen. 

- Vad blodtryck är och vilka risker högt samt lågt blodtryck kan föra med sig. 

- Hur hjärta, lunga samt blodet och cellerna samarbetar i kroppen.

- Lungornas uppbyggnad och funktion. Hur luften tar sig in i kroppen via näsa och mun, ner genomstrupen, söker sig ner till lungorna, via bronkerna ut till lungblåsorna. Vi kapillärerna sker ett utbyte av syre och koldioxid med blodet. 

- Cellens uppbyggnad: cellkärna (styrcentralen) , mitokondrier (energiverken i kroppen) , cellmembran, cellplasma. 

- Cellandning / förbränning som sker i djurcellens mitokondrier.  Syre+ druvsocker --> energi + koldioxid + vatten

- Varför vi behöver syre: Utan syre kan kroppens celler ej utvinna den energin som ligger bunden i den mat vi äter. 

- Känna till vad hormoner är och vilken uppgift dessa har i kroppen.

- Varför har vi hud? Skydd, avkylning och känsel. 

- Hur kan vi stå upprätt och röra på oss: Skelettet och musklerna. 

- Hur vi kan leva mer hälsosamt genom att inte röka och dricka alkohol. Äta en välbalanserad kost samt röra på oss och sova ordentligt. 

- Vilken uppgift, kolhydrater, proteiner, fettsyror, mineraler och vitaminer har i kroppen. Kolhydrater: energi Proteiner: Byggmaterial i kroppens celler, F ett: skydd för inre organ, energi reserv, få i sig vissa vitaminer, Vitaminer: antioxidanter (immunförsvaret)  nervsystemets funktion, skelettet, synen, hud och slemhinnornas funktion. Mineraler: För att bygga upp skelett, brosk och tänder, för att nervsystemet ska fungera. 

- Njurarnas och leverns uppgift i kroppen: Njure: att rena blodet, saltbalansen i kroppen samt blodtrycket. Lever. bryta ner fett och alkohol. 

- Kort om nervsystemet. Det central och perifera nervsystemet. Centrala: hjärna och ryggmärg Perifera: Nervcellerna som går ut till övriga kroppen från det centrala nervsystemet. Hur detta fungerar i praktiken om du ex bränner dig på handen. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Ke  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Ke  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  E 9
 • Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
  Ke  E 9