Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningstexter år 8

Skapad 2019-09-11 10:10 i Ugglums skola Partille
Ett kortare arbete om tidningstexter för årskurs 8. Arbetet innehåller genrerna notis, nyhetsartikel och insändare.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vi kommer att under några veckor arbeta med dagstidningen och några olika texttyper som förekommer i tidningen. Vi kommer att lära oss hur en dagstidning är uppbyggd och vad som kännetecknar tidningens olika textgenrer. Du kommer att få skriva några texter såsom notis och insändare.

Innehåll

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

Detta ska du lära dig:

Hur en dagstidning är uppbyggd.
De genrespecifika dragen som gäller för följande texttyper: notis, insändare och nyhetsartikel. Du kommer i en tidning kunna visa vad som är en notis, artikel eller insändare och beskriva vad som är typiskt för de olika texttyperna.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta under alla svensklektioner, förutom torsdagar då vi läser en skönlitterär bok, med start vecka 40. Undervisningen kommer att bygga på cirkelmodellen, där vi först läser och bekantar oss med oss texttypen gemensamt, tränar gemensamt på att skriva texttypen, ger och får respons och till sist skapar en egen insändare och notis.

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Redovisning sker i form av:

Skriftliga uppgifter: en notis och en insändare.


Muntlig redovisning av texttypiska drag och visa förmågan att i en dagstidning plocka ut de olika genrerna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  SvA  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner­ na framåt.
  SvA  E 9
 • Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: