Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om ett djur

Skapad 2019-09-11 10:51 i Hindås skola Härryda
Grundskola 5 Svenska
På Universeum kommer du att möta många olika typer av djur. Du väljer själv vilket djur som du ska fördjupa dig i. Sen kommer du att skriva en bok om det djuret med olika typer av texter: fakta, berättande, lyrik och förklarande.

Innehåll

Arbetssätt

Du får välja ett djur ifrån vårt besök på Universeum.

Du ska skriva fyra olika typer av texter om djuret du valt. I alla texter ska du tänka på stavningsregler, fullständiga meningar och tänka på att ett passade språkbruk.

-skriva en faktatext huvudrubrik, underrubriker, fakta och med passande bild/bilder . 

-skriva en berättelse med inledning, handling och avslut.

-skriva en dikt där du använder djurets benämning på engelska som utgångspunkt.

-skriva en förklarande text till livets livscykel med passande bilder till din text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Boken om ett djur

Behöver träna mer
Når målet
Når målet med god marginal
Faktatext
-skriva en faktatext huvudrubrik, underrubriker, fakta och med passande bild/bilder .
Berättande text
-skriva en berättelse med inledning, handling och avslut.
Poetisk text
-skriva en dikt där du använder djurets benämning på engelska som utgångspunkt.
Förklarande text
-skriva en förklarande text till livets livscykel med passande bilder till din text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: