👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Individuellt arbete om Europa

Skapad 2019-09-11 11:24 i Fagersjöskolan Stockholm Grundskolor
I ditt arbete om Europa, som kommer att bestå av ett individuellt arbete, du ska välja ett land och jämföra landet med Sverige
Grundskola 6 Geografi
Du ska bli expert på ett Europeiskt land genom eget arbete.

Innehåll

Individuellt arbete om Europa 

Du ska välja ett land i Europa, som du ska leta rätt på fakta med hjälp av böcker samt olika sidor på nätet.

Syfte

Syfte 1 Du ska skriva en fakta text där du jämför med Sverige. 

Syfte 2 Du ska muntligt redovisa för dina klasskamrater om ditt land med hjälp av Power Point

Centralt innehåll

Du ska kunna beskriva hur naturlandskap och kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop.

Du ska använda geografiska begrepp

Du kan namngeografi på tex städer, sjöar, hav, berg etc

 

Detta ska vara med

 • Karta och flagga. Pricka in huvudstaden, de tre största städerna, högsta berget, hav, sjö
 • Skriv om Huvudstaden samt en valfri stad i landet
 • Naturtyper, fjäll, odlingsmark, skog etc
 • Naturresurser, pappersmassa, vete etc
 • Befolkningsstruktur, var bor människorna och hur tätt?
 • Sysselsättning, vad jobbar man med
 • Klimat
 • Två sevärdheter, om du var turist i landet vad skulle du se och uppleva där

 

Bedömning

Elevbedömning, Du ska svara på några frågor om hur du tycker att ditt arbete har gått och vad du har lärt dig

Kamratbedömning, Två stjärnor och en önskan

Lärarbedömning, Jag kommer att bedöma under arbetes genom följa med under resans gång samt jag kommer att bedöma din faktatext samt din muntliga redovisningen.

 

För att nå Nivå 1 i matrisen måste alla frågor i första delen av frågebanken vara besvarade, samt att det måste finnas en tydlig källförteckning där det finns angivet minst två olika sorters geografiska källor.

För att nå Nivå 2 och 3 behöver du utveckla dina svar och tydligt berätta hur olika saker hänger ihop tex naturtillgångar och vad människor livnär sig på i ett viss område. Här ska du också använda dig av begrepp på ett tydligt sätt.

Utvärdering

Självbedömning- du bedömer dig genom att svara på några frågor

Kamtatbedömning- två stjärnor och en önskan

lärarbedömning Utvärdering kommer att ske individuellt på Unikum, samt muntligt i helklass hed hjälp av stödfrågor.

Uppgifter

 • Vilket land väljer du?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Individuellet arbete om Europa

På väg in på Nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Natur- & kulturlandskap
Eleven har kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla, och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade, och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade, väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Landskap, resurser & befolkning
I resonemang beskriver eleven samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemang beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemang beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemang beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Geografiska begrepp
Eleven kan använda geografiska begrepp
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Kartor, källor, metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker, samt för resonemang om källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker, samt för enkla resonemang om källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden på ett relativt väl fungerande sätt och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker, samt för utvecklade resonemang om källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden på ett välfungerande sätt och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker, samt för välutvecklade resonemang om källors användbarhet.
Namngeografi
Eleven har kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.