Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

This is me-This is you

Skapad 2019-09-11 11:44 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska

Innehåll

Mål för elev

Du ska bli bättre på att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, samt på att formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

Innehåll

Du kommer att arbeta med avsnittet This is me – This is you, i What’s Up 7.

Genomförande

Vi jobbar med texter och ord och fraser genom att läsa, skriva dialoger, översätta, ställa och svara på frågor. Vi skriver dialoger där vi använder texterna som utgångspunkt för skrivande, diskussioner och andra uppgifter. Vi jobbar med olika grammatiska moment, har genomgångar och tränar genom att göra olika arbetsuppgifter.

Life as a twin: TB p. 14-17, WB p. 20-23, 25
Grammatik: § 5.8 Do-omskrivning

We´re all different: TB p. 18-19, WB p. 27-30
Grammatik: § 5.10 Presens

E -mails from the heart: TB p. 20-21, WB p. 31-35
Grammatik: § 1 Substantiv

Poems: TB p. 22-23, Write your own poem

Substantiv, Do-omskrivning: TB p. 118, 129, WB p. 130-133, 158-160

Enkelt presens: TB p. 123, 130, WB p, 144-146, 160-163

Repetition och prov

Redovisning

Redovisning sker genom muntliga dialoger, förhör och ett prov i slutet av perioden där du får visa att du kan höra och förstå, läsa och förstå, skriva på engelska och visa att du lärt sig nya ord och fraser från kapitlen och grammatiken. Under arbetets gång får du också chansen att visa att du kan uttrycka dig muntligt och skriftligt genom olika övningar och uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Bedömningen gäller engelska

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Engelska
Förmågan att förstå talad engelska
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förmågan att förstå skriven engelska
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förmågan att uttrycka sig i skrift
Kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation skriftligt.
Kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt även med visst flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation skriftligt.
Kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande samt även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation skriftligt.
Förmågan att samtala
Kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation muntligt.
Kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt även med visst flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation muntligt.
Kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande samt även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation muntligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: