Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter i närmiljön

Skapad 2019-09-11 11:46 i Magra skola Alingsås
Växter i vår närmiljö och vad de behöver för att leva och växa.
Grundskola 3 – 4 Biologi

Ett kortare projekt där vi kommer att lära oss mer om växter i vår närmiljö. Vi kommer att lära oss vad växter behöver för att leva och växa,växternas uppbyggnad, varför vi behöver växter samt namn och kännetecken på några vanliga växter.

Innehåll

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: