👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi

Skapad 2019-09-11 12:27 i Ekdalaskolan Härryda
Kapitel 1 prio åk 8
Grundskola 8 Fysik
Vi kommer här lära oss om rymden. Hur allt började med Big Bang, och hur sedan galaxer med stjärnor, planeter, svarta hål har bildats.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med? Vad ska vi lära oss?

Vi börjar med att repetera vårt solsystem - Geocentrisk och heliocentrisk världsbild

Stjärnor och galaxer, en stjärnas liv, Big bang och universums utveckling, grundämnen.

Skillnaden mellan astronomi och astrologi. Slutligen kommer vi fundera över om det finns

liv i universum. Vi kommer följa vilka uppfinningar och upptäckter som har utvecklat vår

syn på universum

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer ha föreläsningar med filmer och animationer, läsa och arbeta med frågor, arbeta

praktiskt med modeller av stjärnbilder, gruppdiskussioner.

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

 I början av terminen diskuterade vi lektionsupplägg och bestämde hur vi skulle redovisa kunskaper.

Uppföljning efter lektioner visar vad vi behöver repetera eller lära oss annorlunda.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Kapitlet avslutas med ett prov. Under lektioner har vi ofta diskussioner där eleverna visar kunskaper.

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

På classroom finns en mer detaljerad planering lektion för lektion. Se kalendern för provdatum.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  C 9
 • Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 9