Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent och sannolikhet åk 6

Skapad 2019-09-11 12:37 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Matematik

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla följande förmågor:

- använda metoder
- lösa problem
- kommunicera

Innehåll

Tal i procent-, bråk- och decimalform. Sannolikhet, chans och risk.
Viktiga begrepp: Procentform, bråkform, decimalform, hel, halv, fjärdedel, femtedel, tiondel, hundradel, rea, rabatt, sannolikhet, chans och risk.

Genomförande

Vi kommer att utgå från kap 2 i Matte Direkt Borgen 6A. Vi kommer att ha genomgångar, övningar och diskussioner. Vi kommer även att träna på att lösa problem.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid gemensamma övningar, vid diagnosen och i ett avslutande prov (kap 1 och kap 2).

Elevinflytande

Under arbetsområdet så finns det möjlighet för dig att arbeta med uppgifter på en nivå som är utmanande för dig. Utifrån diagnosen men också utifrån samtal med oss lärare kommer du att ha möjlighet att arbeta i olika takt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningen gäller matematik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Metoder
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Du väljer och använder oftast rätt metod (räknesätt, formel osv). Dina uträkningar blir oftast rätt.
Du väljer och använder rätt metod. Dina uträkningar blir rätt.
Du väljer och använder rätt metod. Dina uträkningar blir rätt. Du kan förklara varför det är klokt att välja en viss metod.
Problemlösning
Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Du kan ibland lösa enkla problem genom att välja ett sätt som kan leda till en lösning. Du kan beskriva vad du gör.
Du kan lösa enkla problem genom att välja ett sätt som passar. Det blir oftast rätt. Du kan beskriva vad och hur du gör.
Du kan lösa enkla problem genom att välja ett sätt som passar. Det blir rätt. Du kan förklara vad och hur du gör och tala om varför du valt att göra så.
Kommunikation
Kvalitét på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Du uttrycker dig enkelt, med matematiskt språk så att andra kan följa dina tankar.
Du uttrycker dig tydligt med ett lämpligt matematiskt språk till uppgiften.
Du uttrycker dig med säkerhet och använder ett korrekt matematiskt språk till uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: