Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisationer förr

Skapad 2019-09-11 12:57 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Gymnasieskola Ledarskap och organisation

Innehåll

Material Kapitel 1 och 2 i boken + utdrag 

Uppgifter 

Instuderingsfrågor 

 

Grupparbete  

 • Den byråkratiska skolan 

 • Den administrativa skolan 

 • Scientific managament / Taylorism 

 • Human relations 

 

Varje grupp ska ta reda på fakta om sin organisationsteori.  

 1. Vem/vilka var det som var upphovsmän till denna teori?  

 1. Beskriv vad som denna teori lyfter om organisation – hur skulle man organisera? Vad var typiskt för den teorin? Vilka aspekter ansågs vara viktiga?  

 1. Finns det kritik mot denna teori? Har ni kritik att lyfta? 

 1. Finns det några aspekter i denna teori som är användbar/lever idag tänker ni 

 

Varje grupp får en text om sin teori som ni får använda samt använda er av internet och bibliotek. Kom ihåg att skriva referenser!  

Skriv en sammanhängande text om er teori – ca 1-2 sidor som ska inlämnas.  

 

Redovisning  grupper delas i mindre grupper och berätta för varandra om sin teori.  

Diskussion – vad finns för likheter och olikheter mellan dessa teorier? Tror ni dessa teorier på något sätt lever kvar idag? Hur? Ev. Egna frågeställningar och tankar. En person skriver ner kortfattat vad som diskuterades och lämnar in.  

 

Tidsplan: Start tors v.35, arbeta tis och tors v.36, inlämning + redovisning tis v.37 

 

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor kap1

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.
  Led  -
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
  Led  -
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus.
  Led  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt och nyanserat olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.
  Led  A
 • Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.
  Led  C
 • Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven översiktligt olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven enkla resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.
  Led  E
 • Eleven identifierar och formulerar komplexa frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dem. Eleven använder efter samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta men även i nya situationer.
  Led  A
 • Eleven identifierar och formulerar frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för välgrundade resonemang om dem. Eleven använder efter samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta situationer.
  Led  C
 • Eleven identifierar och formulerar enkla frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för enkla resonemang om dem. Eleven använder i samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta situationer.
  Led  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: