👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik Kraft, Rörelse och Tryck ht 19

Skapad 2019-09-11 13:08 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Målet med området är att förstå hur krafter och rörelser hänger ihop, dvs grundläggande fysik.
Grundskola 7 Fysik
Under detta område så lär vi oss om kraft, rörelse och tryck på olika sätt.

Innehåll

 

Preliminär planering och tidsram

Vi använder läromedlet Gleerups Fysik kapitel 5 (krafter) och 6 (tryck).

 

Under vecka 35-37 lär vi oss om krafter, vilket du kan läsa om på följande sidor:

ID: a522 Tyngdlöshet

ID: a244 Krafter påverkar materia

ID: a874 Hålla balansen

ID: a744 Friktion

ID: a255 Krafter kan ritas

ID: a456 Enkla maskiner

ID: a449 Hävstång - en enkel maskin

ID: a195 Rörelse

ID: a565 Centralrörelse

Observera att ordningen ovan kan ändras.

 

Under vecka 38-39 lär vi oss om tryck, vilket du kan läsa om på följande sidor:

ID: a616 Lagom tryck

ID: a467 Tryck mot yta

ID: a784 Luften trycker

ID: a635 Vatten lyfter

ID: a632 Vattennivå

Observera att ordningen ovan kan ändras.

Vi avslutar kursen om kraft och tryck i v. 42 med ett skriftligt prov som omfattar ovan nämnda sidor. Provet är inlagt i klasskalendern. 

Undervisningen kommer att bestå av genomgångar, diskussioner, demonstrationer och laborationer. Min bedömning sker utifrån visade kunskaper och förmågor under dessa moment samt i det skriftliga provet.

 

Mvh

/Jalil Albazi

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9