👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik dubbelt - hälften

Skapad 2019-09-11 13:43 i St Mellby skola Alingsås
ma åk 2 dubbelt och hälften
Grundskola 2 Matematik
Få kunskap och förtrogenhet med proportionella sammanhang: dubbelt och hälften.

Innehåll

Arbetsområde:

Under en period kommer vi att arbeta med dubbelt och hälften. Vi kommer att arbeta med konkret material och teoretiska uppgifter. 

Konkreta mål:

Du kommer att lära dig begreppen dubbelt och hälften och få förståelse av vad de innebär.

Begrepp: dubbelt, dubblera, hälften, halvera

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

visa att du kan dela en mängd på hälften

visa att du kan dubbla en mängd. 

beskriva vad dubbelt respektive hälften innebär

Undervisning:

Under en period kommer vi att arbeta med de proportionella sammanhangen dubbelt och hälften. Vi kommer att undersöka med konkret material vad begreppen hälften respektive dubbelt innebär. Vi kommer att dubbla och se resultatet av det. Vi kommer också att dela en mängd på hälften och se resultatet av det.

Vi kommer att arbeta i helklass under genomgång, problemlösning och repetitioner. Vi kommer att arbeta med kapitlet om dubbelt och hälften i Pixel 1b.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3