👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Begrepp och nya sätt att förstå sin omvärld

Skapad 2019-09-11 13:45 i Tvärflöjtens förskola (Nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Förskola
Visans prioriterade mål 19/20

Innehåll

1. Läroplansmål

Omsorg, utveckling och lärande

-förmågan att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. 

 

2. Planerade insatser

Läsa/lyssna på mycket böcker vilket ger barnen nya begrepp. Använda korrekta begrepp till saker och inte förenkla för barnens skull. 

 

3. Förväntade effekter

Från början hade vi mål kring naturvetenskapliga begrepp och kände nu att vi ville utveckla det vidare till begrepp i allmänhet. Genom nya begrepp så utvecklar barnet sitt språk. Bredare kunskap kring sin omvärld och hur saker och ting hänger ihop. 

 

4. Metodhandbok

Läsa mycket böcker (polyglutt), samtala med barnen kring deras frågor, medvetet utsätta dem för nya begrepp. Använda tekniken (lärplattan) för att göra dem nyfikna på att man kan lära sig nya saker med hjälp av den. Vara närvarande i barnens lek och lyssna vad de använder för begrepp och utmana dem vidare. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18