👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2 genom Diamantjakten och annat material

Skapad 2019-09-11 13:46 i Vasaskolan Ludvika
Vi arbetar med att läsa,skriva samtala med hjälp av arbetsmaterialet Diamantjakten.
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
Det här är den spännande berättelsen för årskurs 2! ABC-klubben, barnen Asta, Bea och Cesar, kastas nu in i ett nytt äventyr. Läraren Olle har hittat på ett spännande projekt där en nalle ska skickas ut i världen med en lapp runt halsen: "Skriv tillbaka till klassen om vad nallen varit med om." Bea, som just kommit tillbaka från en utlandsresa, bestämmer sig för att skänka en av sina nallar till projektet och nallen placeras utanför skolgrinden. För sent får Bea veta att mamma har gömt mormors diamantring inuti just den nallen. Hon hade velat lura eventuella inbrottstjuvar under tiden de var borta. En jakt efter diamanten börjar. Regelbundet får ABC-klubben livstecken från nallen, men de ligger ständigt ett steg efter.

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

Du kommer att få lära dig:

      Läsa

 • läsa en hel bok med enkel text på egen hand
 • rätta dig själv vid läsning
 • automatisera läsningen alltmer och läsa enkla meningar med flyt, säkerhet och förståelse
 • stanna upp och samtala, återberätta och ställa frågor om det som du har läst
 • använda olika läsförståelsestrategier som att skapa inre bilder, dra slutsatser och göra förutsägelser
 • uppfatta den s.k röda tråden
 • koppla det lästa till egna erfarenheter

  Skriva
 • skriva texter med enkel handling för hand eller på datorn
 • skriva läsligt för hand
 • stava vanligt förekommande ord
 • skriva med visst flyt
 • göra mellanrum mellan orden
 • skriva med stor bokstav och punkt.
 • använda tankekarta som planering för ditt skrivande

  Kommunikativ förmåga
 • berätta i grupp och lyssna på andra
 • återberätta
 • sammanfatta
 • förklara så att andra förstår
 • ge och ta muntliga instruktioner
 • tala om vad du tycker och tänker och lyssna på andras åsikter

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att lära dig genom att:

 • läsa ett kapitel i Diamantjaktens läsebok varje vecka och arbeta med tillhörande sidor i arbetsboken.
 • arbeta med lässtrategier vid gemensam genomgång av ny läxa och vid högläsning
 • läsning av läsläxan i grupp och/eller enskilt
 • arbete i arbetsboken med bland annat grammatik och att skriva olika sorters texter
 • diskutera läsning och texters uppbyggnad
 • använda annat material förutom arbetsboken, Diamantjakten

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att:

 • läsa för din lärare
 • visa att du har läsförståelse genom att arbeta med olika övningar i läsförståelse i arbetsboken
 • göra skrivuppgifter
 • delta i diskussioner, samtala i grupp och lyssna på andra
 • samtala om en given text och återge innehållet

Vad som kommer att bedömas:

Det som kommer att bedömas är din förmåga att:

 • delta och utföra uppgifterna i Diamantjakten
 • läsa, skriva, tala och lyssna

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3