Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 6

Skapad 2019-09-11 13:46 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Här är din första arbetsplan i franskan. Du kommer få lära dig baskunskaper som hur man presenterar sig, hur man räknar till 20, hur man frågar hur någon mår, några färger etc. Välkommen! Bienvenue! 😀

Innehåll

 

Arbetsområde:

Baskunskaper: presentera sig, fråga hur man mår, namn på färger, klockan etc.

 

 

Syfte (ur LGR 11):

”Genom undervisningen i moderna språk ska eleverna (…) ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter (…) formulera sig i tal och skrift”.

Vårt mål med det här arbetsområdet är att du ska utveckla basfärdigheter i franskan så att du med tiden kan kommunicera på franska både muntligt och skriftligt.

 

Du kommer får lära dig: 

o   Hälsa och presentera dig

o   Lära dig några färger på franska

o   Räkna till 20 på franska

o   Lära dig minst 20 nyttiga glosor som vi går igenom på tavlan (bl.a. klassrumsord)

o   Kunna fråga hur man mår och svara på det på några olika sätt

o   Läsa och förstå de små texterna vi läser i boken

o   Kunna fråga hur mycket klockan är

 

Hur kommer vi arbeta med detta?

Vi använder oss av textboken som bas. Du kommer få arbeta både enskilt och i grupp. Vi kommer göra olika prat- läs- och skrivövningar. Vi kommer ha ett par genomgångar, du kommer få göra korsord, titta lite på film, leka fram ord och lite annat.

 

Hur ska du visa att du kan det här?

 

o   Du visar att du kan ord genom läxförhör samt muntliga förhör

o   Genom att vara aktiv och svara på frågor i klassrummet

o   Du visar att du förstått texterna vi läser genom att kunna svara på frågor såväl muntligt som skriftligt

o   Du visar att du förstår talad franska genom att du kan förstå det mesta av innehållet i tydligt talat språk i lugnt tempo

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
  M2  4-6
 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
  M2  4-6
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M2  4-6
 • Sånger och ramsor.
  M2  4-6
 • Enkel information och enkla meddelanden.
  M2  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser i det språk eleven möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.
  M2  4-6
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.
  M2  4-6
 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
  M2  4-6
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.
  M2  4-6

Matriser

M2
Franska åk 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tala och skriva
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen. Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
Lyssna och läsa
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: