Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering Tussilago

Skapad 2019-09-11 13:53 i Förskolan Fröstugan Fristående förskolor
Förskola
Tussilago Utvärdering Matematik

Innehåll

Vilka språk och andra uttrycksformer (exempelvis rörelse, musik, skapande) har barnen haft tillgång till

Vi har sjungit om fem fina fåglar och använt handen som referens som fem. 
Vi har skrivit ut sagan om kaninen Lukas och barnen har fått berättat sagan och lagt bilderna i rätt ordningsföljd 

Barnen har med hjälp av grundformerna gjort torn och gubbar, de yngre barnen har målat former med hjälp av kritor.

Barnen har fått med hjälp av Babblarna knackat på hos de olika med hjälp av sina händer

Vi gjorde uppdragskort ute på gården där vi fick tänka hur vi använde oss av kroppen och hur många gånger vi gjorde sakerna. Vi gjorde hinderbana med uppe, nere, emellan och på stubbarna fanns det former och bokstäver.

Vi var i skogen där barnen hade tillgång till pinnar med hjälp av dessa kunde de göra former. De yngre barnen letade efter pinnar i olika storlekar och la dem från liten till störst.

I skogen har vi tillgång stenar där barnen kan klättra upp och hoppa ner

Vi läste en formsaga och tittade om vi kunde hitta samma form på duplot som formerna i sagan även om vi kunde hitta samma färger på duplot som formerna.

 

Vilket material och vilken miljö har barnen haft tillgång till?

Vi har siffror uppsatta på väggen som barnen gärna tittar på och frågor vad de står. Vi har tillsammans räknat på fingrarna hur många år barnet är. Vi har sjungit om fem fina fåglar och texten och fåglarna har suttit på väggen. Vi har haft form och räknepussel som barnet kunnat göra. 

 

 

Hur har barnen använt sig av varandra i sitt utforskande?

Barnen har hjälpt varandra med form och räknepussel

De har fått hjälp av solrosbarnen att visa rätta antalet på fingrarna och bilden med siffrorna

 

 

På vilket sätt har det funnits en samverkan med hemmet?

Genom att skicka lärloggar  till vårdnadshavare får de tillgång till vad vi gör inom ämnet med bilder och text.

 

 

Hur har vi arbetat för att främja barnens inflytande och jämlikhet?

 

 

På vilket sätt har barnen fått möjlighet att utveckla sitt modersmål och sin kulturella identitet?

 

 

Hur har vi arbetat mot de mål som varit uppsatta?

 

 

Har vi nått målen och hur vet vi det?

 

 

Har det funnits utmaningar eller oväntade händelser under processens gång?

Ja genom att barnen inte alltid velat medverka i aktiviteten. Att barnen först gjort som de skulle men sedan ändrat sig och att vi som pedagoger tillåtit detta.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: