👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att planera en stad

Skapad 2019-09-11 13:53 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Pedagogisk planering åk 6 "Att planera en stad"
Grundskola 4 – 6 Teknik
Under arbetsområdet "Att planera en stad" kommer du att lära dig om uppbyggnaden av städer och vad som behövs i en stad för att människor ska må bra. Vi kommer också att arbeta som arkitekter och skapa ritningar i 2D och 3D.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 

Under arbetsområdet "Att planera en stad" kommer du att lära dig om uppbyggnaden av städer och vad som behövs i en stad för att människor ska må bra. Vi kommer också att arbeta som arkitekter och skapa ritningar i 2D och 3D.

 

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att läsa i Teknikboken (Utkik), se på filmer och praktiskt arbeta med ritningar och modeller.

 

Vad ska du lära dig?

 Se lärandematris nedan.

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

 

Du kommer att bedömas genom:

  • Läxförhör
  • Inlämning av uppgifter (landskapsarkitekt, 2D-ritning samt 3D-modell).
  • Diskussioner och arbeten under lektionstid.

 

Uppgifter

  • Deadline teknikuppgift onsdag 29/1

  • Inlämning teknikuppgift senast fredag 13/12

  • Teknikuppgift

Matriser

Tk
Lärandematris att planera en stad

Teknik 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag kan skapa en ritning - landskapsarkitekt
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller eller texter ditt arbete som landskapsarkitekt. Du skapar en enkel ritning med vissa detaljer.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller eller texter ditt arbete som landskapsarkitekt. Du skapar en utvecklad ritning ritning med några detaljer.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt med skisser, modeller eller texter ditt arbete som landskapsarkitekt. Du skapar en välutvecklad ritning med flera detaljer.
Jag kan bygga en digital modell 2D och 3D
Du kan skapa enkla ritningar i 2D och 3D. Du testar på ett ganska bra sätt att lösa problem och gör enkla fysiska eller digitala modeller med vissa detaljer.
Du kan skapa utvecklade ritningar i 2D och 3D. Du testar på ett ganska bra sätt att lösa problem och gör utvecklade fysiska eller digitala modeller med några detaljer.
Du kan skapa välutvecklade ritningar i 2D och 3D. Du testar på ett ganska bra sätt att lösa problem och gör välutvecklade fysiska eller digitala modeller med flertal detaljer.
Jag skapar modeller som överensstämmer med ritning
Jag kan skapa en modell som till viss del överensstämmer med min ritning
Jag kan skapa en modell som till för det mesta överensstämmer med min ritning
Jag kan skapa en modell som överensstämmer med min ritning
Jag väljer arbetssätt som passar till uppgiften
Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Jag kan diskutera
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.