👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I sagans värld

Skapad 2019-09-11 14:36 i Myggenäs förskola Tjörn
Förskola
Då Myggenäs förskola har ”I sagans värld” som tema det här läsåret, så har vi valt att uppmärksamma Lennart Hellsing då han skulle ha fyllt 100 år och då mest hans berömda Krakel Spektakel. Med hjälp av Krakel och hans vänner så får vi en röd tråd genom alla våra läroplansmål.

Innehåll

Syfte/mål

Att med hjälp av saga som tema främja barnens språkutveckling, utveckla sin identitet och bli trygga i barngruppen. Att erbjuda barnen ett lustfyllt lärande som genomsyrar hela verksamheten. Genom arbetet med sagan hoppas vi kunna utveckla barnens fantasi och föreställningsförmåga. Att alla barn skall utvecklas och lära efter sina egna förutsättningar. 

Undervisning 

Vi kommer att starta upp temat med att presentera Lennart Hellsing och hans karaktärer från Krakel Spektakel. Genom temat kommer vi sedan att med hjälp av alla karaktärer anpassa undervisningen efter vilket läroplansmål vi fokuserar på. 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18