👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema, sagornas värld med Katten och Leo

Skapad 2019-09-11 14:39 i Njutångers förskola Hudiksvall
Förskola
Temaarbetet sker med hjälp av våra kompisar Katten och Leo. De vill att vi besöker dem i sagornas värld. Vi får olika uppdrag av dem relaterat till förskolans läroplan.Uppdragen utför vi oftast i skogen och dagen efter har vi praktiskt skapande inne på avdelningen.

Innehåll

Arbetsområde, tidsperiod: Temaarbete från augusti till december 2019

vilket innehåll ska behandlas: Tema-arbetet med Katten och Leo som bjuder in oss till sagornas värld med många nya möten, nya erfarenheter och lärande med roliga stunder tillsammans. Vid varje fokusområde som vi har så kommer det vara en ny kompis till Katten och Leo som kommer med uppdrag och leker in lärandet inom området.

 

vilka målområdet i läroplanen berörs: Vi kommer att följa förskolans års-hjul. V 33-36: Normer och värden.V 37-40: Språket. V 41-44 Matematik.V 45-48:Teknik. V 49-51 Barns inflytande

 

vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla? Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner? Utveckla sin fantasi och nyfikenhet på att upptäcka och lära sig nya saker. En Gruppgemenskap med öppenhet där olika delar ur läroplanen berörs. 

Delar ur läroplanen som rör områden: Normer och Värden, Språket, Matematik, Teknik och Barns inflytande

 

Hur kommer arbetet läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig ? 

Alla i arbetslaget ansvarar tillsammans.

Vi kommer att ha temaarbete fördelat på två dagar i veckan.

Dag1: I samband med en samling så kommer vi oftast att ha fått ett brev i vår postlåda från våra vänner Katten och Leo som ger oss information och ett uppdrag. Denna dagen går vi till skogen. Uppdragen är kopplade till förskolans fokusområden. Ex NoV (kamelen): Barnen ska hjälpa dem att plocka ihop i skogen vid deras hus och samarbeta med att göra en port för att ta oss in till sagovärlden. Språket (Anka-Vanka): Det kan vara en rebus som ska lösas, Rim-par som är borttappade Matematik (Tvillingarna Älg): Problemlösning, Hämta två pinnar som är lika lång som din arm, får alla barnen plats i kojan samtidigt. Teknik (Igelkott) Skapa bygga och konstruerat något med pinnarna som vi plockade i matte-uppdraget,  Barns delaktighet och inflytande (Apis): Vi röstar fram olika beslut i Temat ex av vilket material ska porten byggas? Vi fattar demokratiska beslut tillsammans. När vi är i skogen passar vi även på att värna om miljön och utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och miljön. Vad händer om man gör si eller så?

Många områden går in i varandra och vid varje tillfälle så reflekterar analyserar, diskuterar, ställer frågor och samtalar vi med barnen coh dem med varandra.

Efter vi varit i skogen samlas vi inne och tittar på dagens dokumentation, våra bilder som vi tagit m.m. Och diskuterar och reflekterar över vad vi gjort och lärt oss.

Dag 2: Gör vi något praktiskt, det kan vara av naturmaterial som vi plockat in efter ett uppdrag eller ex att tillsammans diktera ihop en ramsa till magiska porten.

Alla uppdrag bestäms eftersom utifrån barnens intressen.

 

hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentation och utvärderingsmetoder? 

Tema-arbetet  dokumenteras i bild och text som sätts upp på en vägg för vårdnadshavare och för barnen, där reflektioner och lärande kan ske. Lärloggar för alla barn görs i unikum och Glimtar hem till Vårdnadshavare görs varje vecka, där de kan följa Temaarbetet. Vi gör utvärderingar  efter varje tema tillfälle och vi diskuterar utifrån våra observationer och dokumentationer tillsammans i arbetslaget.