Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer & värden 2019, ÄLGEN

Skapad 2019-09-11 14:43 i Lergökens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi är alla unika och det är en rättighet att få känna sig värdefull för den man är. På Lergöken arbetar vi för att barnen ska utvecklas till självständiga individer med egna behov och intressen samt en förmåga att förmedla och ge uttryck för dessa. Vi sätter barnen i fokus och tror på deras förmågor. Barnen får ta ansvar och vi uppmuntrar dem att ta egna initiativ. För barnen handlar det också om att lära sig tolka olika känslor. Det är viktigt att vi behandlar varandra väl och bemöter vår omgivning med omtanke. Barnen uppmuntras att hjälpa varandra. Vi uppmärksammar olika kulturer och språk och väver ihop det med de svenska traditionerna. Människor som möts av respekt utvecklar demokratiska värderingar och en omtanke för sin omvärld.

Innehåll

 

1. Våra mål

 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

-en förståelse för hur man är en god kamrat, hur vårt handlande påverkar andra

-en förståelse för hur vi påverkar vår natur och varför det r viktigt att vara rädd om den

2. Planerade insatser

Att lära känna de olika karaktärerna i materialet "Vännerna i Kungaskogen", för att på så sätt få en förståelse för att olika är bra.

Att få fakta om hur de olika djuren i materialet lever och på så vis få en förståelse för varför vi måste vara rädda om vår miljö.

Att själva få fundera på, och även ta del av kamraternas tankar, om hur man är en bra kamrat. Hur vi ska behandla varandra.

Att få ta aktiv del av avdelningens återvinningsarbete.

Vi tänker använda oss av skapande, forskande, drama

3. Förväntade effekte

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att sätta sig in i kompisarnas situation. När de får en förståelse för att deras eget agerade påverkar kamraterna omkring dem.

Och när de spontant erbjuder sig att hjälpa en kamrat.

Och när vi ser och hör hur barnen värnar om vår natur (utemiljön på gården)

 

 

4. Metodva

Dokumentation, observation

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: