👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2019-09-11 14:51 i Vasaskolan Ludvika
En planering för arbetsområdet Vatten.
Grundskola 2 – 3 Teknik SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Vatten är det viktigast ämne som vi har och finns överallt på jorden. Visste du att samma vatten går runt, runt i naturen och försvinner aldrig?

Innehåll

Vad ska vi lära oss och varför?

Vi ska lära oss:

 • Vattnets former: fast, flytande och gas samt dess övergångar.
 • Vattnets kretslopp.
 • Vattnets betydelse för allt liv på jorden.
 • Hur vi håller vatten rent.
 • Betydelsen av begreppen fast, flytande, gas, kokning, kondensering, avdunstning, smältning och stelning av vatten.

Varför:

 • Vatten är det viktigast ämne som vi har och finns överallt på jorden. 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska:

 • Se på film
 • Läsa och skriva texter
 • Utföra experiment
 • Diskutera
 • Måla bilder

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma din/ditt:

 • Kunskap om vattnets olika former.
 • Kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar.
 • Förståelse för vattnets betydelse för allt liv på jorden och hur du kan göra för att behålla vattnet rent.
 • Förståelse av begreppen kokning, kondensering, avdunstning, smältning och stelning av vatten.
 • Deltagande i experimenten och i diskussionerna.

Hur du får visa vad du kan?

 • Du får visa dina kunskaper genom att vara aktiv i diskussioner och under experiment, samt visa vad du kan i dina egna skrivna texter och bilder.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3